a1

Convocator

 

În temeiul dispoziţiilor art. 16 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, organizaţie de creatori a scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1 – Bucureşti, membră a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori („ANUC”), CIF RO2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Uniunii Scriitorilor din România, compusă, potrivit dispoziţiilor statutare, din membrii USR care îşi exprimă votul în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor USR, care vor avea loc:

– 11 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Piteşti, la adresa: Centrul Cultural Piteşti, Str. Craiovei, nr. 2, bl. G1, cod poştal 110013

– 11 aprilie 2018, ora 16:00 – Filiala Craiova, la adresa: Muzeul Olteniei, Secţia de Istorie (aripa nouă), Str. Madona Dudu, nr. 14, cod poştal 200410, Craiova

– 12 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Timişoara, la adresa: Forumul German, sala Adam Müller Guttenbrunn, Str. Gh. Lazăr, nr. 10-12, cod poştal 300080, Timişoara

– 13 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Arad, la adresa: Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Bd. Revoluţiei, nr. 103, cod poştal 310122, Arad

– 14 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Bucureşti – Critică, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010071

– 14 aprilie 2018, ora 12:30 – Filiala Bucureşti – Dramaturgie, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010071

– 15 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Bucureşti – Proză, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010071

– 18 aprilie 2018, ora 10:30 – Filiala Braşov, la adresa: Casa Armatei, Str. Lungă, nr. 1A, cod poştal 500035, Braşov

– 18 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Târgu Mureş, la adresa: Palatul Culturii, Sala Mică, Piaţa Victoriei, nr. 1, Tg. Mureş

– 19 aprilie 2018, ora 10:30 – Filiala Cluj, la adresa: Str. Universităţii, nr. 1, Cluj-Napoca

– 19 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Alba-Hunedoara, la adresa: Str. Bucureşti, nr. 2A, cod poştal 510118, Alba

– 20 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Sibiu, la adresa: Biblioteca ASTRA, Str. Gh. Bariţiu, nr. 5-7, Sibiu

– 23 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Bucureşti – Poezie, la adresa: Teatrul Dramaturgilor Români, Calea Griviţei, nr. 64-66, Bucureşti

– 25 aprilie 2018, ora 14:00 – Filiala Bacău, la adresa: Str. Pictor Aman, nr. 94C, Bacău

– 26 aprilie 2018, ora 9:00 – Filiala Iaşi, la adresa: Casa cu absidă „Laurenţiu Ulici”, Str. Grigore Ureche, nr. 7, cod poştal 700023, Iaşi

– 26 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Chişinău, la adresa: Strada 31 August, nr. 98, et. 3, ap. 304, cod poştal 2004, Chişinău, Republica Moldova

– 27 aprilie 2018, ora 12:30 – Filiala Sud-Est, la adresa: Str. Labirint, nr. 1, Galaţi

– 27 aprilie 2018, ora 17:30 – Filiala Dobrogea, la adresa: Universitatea OVIDIUS (Biblioteca Centrală Universitară), B-dul Mamaia, nr. 124, Constanţa

– 28 aprilie 2018, ora 11:00 – Filiala Bucureşti – Copii şi Tineret, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010071

– 29 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Bucureşti – Traduceri, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010071

Fiecare Filială a USR va proceda la convocarea Adunării Generale a Filialei cu minimum 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea acesteia.

Convocatorul fiecărei Adunări Generale a Filialelor USR urmează a fie adus la cunoştinţa membrilor acelei Filiale prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum şi prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

 

Ordinea de zi a Adunării Generale:

Adunarea Generală USR va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Alegerea PreşedinteluiUSRpentru mandatul 2018-2023;
  2. Dezbaterea activităţiiUSR, a Preşedintelui, a Prim-vicepreşedintelui şi a Vicepreşedintelui, precum şi a Comitetului Director şi a Consiliului USR în perioada scursă de laAG precedentă;
  3. Votarea raportului de activitate al conduceriiUSR, prezentat de Preşedinte.

Fiecare Adunare Generală a Filialelor USR va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Alegerea PreşedinteluiUSRpentru mandatul 2018-2023;
  2. Alegerea Preşedintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
  3. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
  4. Alegerea reprezentantului Filialei în ConsiliulUSR, altul decât Preşedintele Filialei, pentru Filialele cu peste 150 membri.

 

Candidaturile la funcţia de Preşedinte USR

Membrii USR care doresc să candideze la funcţia de Preşedinte USR pot depune candidaturile la secretariatul USR, în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, până la data de 09.03.2018, ora 15.

Candidaturile trebuie însoţite de proiectul de conducere, trebuie să conţină propunerea candidatului pentru reprezentantul acestuia în Comisia de Monitorizare a Alegerilor, trebuie semnate în original şi depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale şi statutare vor fi verificate de Consiliul Uniunii Scriitorilor din România din data de 09.03.2018 şi validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, iar proiectele de conducere ale candidaţilor vor fi publicate pe site-urile USR şi ale Filialelor în data de 10.03.2018.

Toţi candidaţii ale căror candidaturi au fost validate pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la toate Adunările Generale ale Filialelor USR.

 

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialelor prezenţi la data, ora şi locul desfăşurării Adunărilor Generale ale Filialelor votează într-o urnă Preşedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei şi, unde e cazul, reprezentanţii în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Preşedintele USR.

Un membru USR poate vota numai în cadrul Adunării Generale a Filialei din care face parte. Un membru USR poate vota un singur candidat la funcţia de Preşedinte USR. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Urna cu voturile exprimate pentru Preşedintele USR se sigilează înainte de data începerii alegerilor de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor, care o va păstra, într-un spaţiu securizat pe durata alegerilor, până la data numărării voturilor. Rezultatele alegerilor se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoştinţa membrilor USR prin publicarea pe pagina de internet a USR – www.uniuneascriitorilor.ro, prin publicarea în revista România literară, precum şi prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan naţional.

Preşedintele Uniunii Scriitorilor din România,

Nicolae Manolescu