a26

Jana Balacciu Matei (Selecţie şi traducere din catalană)

Ramon Llull (1232-1325/1316)

 

Ramon Llull (Raimundus Lullus) este figura universală şi deci cea mai reprezentativă a culturii catalane. A scris în latină, arabă şi catalană. Cele peste 260 de lucrări păstrate din diferite domenii (filosofie, teologie, ştiinţe, literatură) sînt feţe poliedrice ale aceluiaşi obiectiv: transmiterea unei experienţe deopotrivă intelectuale şi spirituale. De o excepţională valoare poetică, Llibre d’Amic e Amat [Cartea despre iubitor şi despre iubit] din 1276-1278 îi înscrie numele printre marii mistici europeni. Cele 366 de versete din care este alcătuită, unul pentru fiecare zi, au ca personaje iubitorul (omul), iubitul (Dumnezeu sau Hristos) şi iubirea ca intermediar între ei. (Xavier Montoliu Pauli)