a2

Comunicat al Consiliului Uniunii Scriitorilor din România

          Luni, 30 martie 2015, Consiliul Uniunii Scriitorilor din România s a reunit, sub conducerea domnului preşedinte Nicolae Manolescu, în şedinţă lărgită.
Ordinea de zi a cuprins Raportul de activitate pe 2014, vicepreşedintelui Gabriel Chifu revenindu i sarcina de a prezenta principalele proiecte derulate în perioada respectivă.
Doamna Stela Pahonţu, director economic, a prezentat situaţia patrimoniului U.S.R., doamna avocat Corina Popescu, situaţia proceselor în care este implicată Uniunea, domnul prim vicepreşedinte Varujan Vosganian, Raportul financiar pe 2014, situaţia colectării timbrului cultural şi destinaţia fondurilor respective, stadiul celor două legi, a timbrului cultural şi, respectiv, a finanţării revistelor literare, subliniind: „proiectul, rectificările şi execuţiile bugetare au fost prezentate anual, la termen, în Consiliul U.S.R.“.
Raportul Comisiei de cenzori a fost prezentat de domnul Nicolae Corlat, preşedintele Comisiei, şi a dovedit că activitatea financiară a U.S.R. s a desfăşurat în condiţiile Legii şi Statutului. Raportul a fost aprobat de Consiliu.
Ca urmare a solicitărilor formulate de un grup de membri ai U.S.R.., autointitulat „de reformă“, domnul Mihai Zamfir a prezentat Decretul de înfiinţare a Uniunii Scriitorilor din 1949, iar doamna avocat Corina Popescu a nuanţat: Uniunea Scriitorilor din România a fost înfiinţată şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949, care, la art. 2, prevede că „Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Română funcţionează în conformitate cu statutul său“. Având în vedere aceste aspecte juridice, solicitările făcute în baza Ordonanţei 26/2000 nu se aplică la Uniunea Scriitorilor. De altfel, în Ordonanţa 26/2000, art. 85 precizează: „Persoanele juridice de utilitate publică – asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel – înfiinţate prin legi, ordonanţe, decrete lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor“. Potrivit Statutului, Raportul de activitate şi Raportul financiar sunt prezentate şi aprobate anual în şedinţa Consiliului.
Solicitările de schimbare a Statutului şi de convocare anuală a Adunării Generale, supuse la vot, au fost respinse de Consiliu.
În chestiunea acordării indemnizaţiilor de merit, domnul Gabriel Chifu a reamintit prevederile legii referitoare la acestea. Prin vot secret, s au stabilit trei propuneri pentru indemnizaţia de merit.
Calendarul principalelor activităţi în 2015 continuă, firesc, proiectele din 2014, cu unele modificări de date.
Se amână la o dată ulterioară decizia de continuare a contractului Cartea Românească Polirom.
S a propus ca deţinătorii unor funcţii de conducere din Uniunea Scriitorilor din România, din filiale şi de la reviste să fie exceptaţi de la diversele premii literare. Consiliul a considerat că o asemenea decizie ar încălca prevederile din cap. 3, art. 7, alin. b) şi c) din Statut, referitoare la drepturile membrilor U.S.R.
S au înregistrat demisia din Uniunea Scriitorilor a domnului Gabriel Liiceanu, demisia din Consiliu a doamnei Gabriela Adameşteanu şi demisiile din Comisia de relaţii externe ale doamnelor Denisa Comănescu şi Ruxandra Cesereanu.
Din partea Comisiei de monitorizare, suspendare şi excluderi, domnul Mircea Mihăieş a prezentat Consiliului o sesizare, în baza cap. 3, art. 9, alin. b) din Statut, privind „atacuri concertate împotriva Uniunii Scriitorilor ca instituţie şi ale unora dintre membrii săi“.
Domnul Nicolae Manolescu a analizat campania de denigrare a U.S.R în ochii opiniei publice. „Informaţii incorecte lansate în spaţiul public au indus ideea că la Uniune lucrurile nu sunt în ordine; rapoartele prezentate de specialişti în cadrul şedinţei de Consiliu – un Consiliu normal în condiţii de anormalitate – dovedesc că U.S.R funcţionează în limitele legalităţii şi ale eficienţei.“
Ca urmare a analizei, luând act de sesizarea Comisiei de monitorizare, domnul Nicolae Manolescu a propus sancţionarea cu avertisment a unor membri ai U.S.R. care fac parte din organele de conducere ale instituţiei: Dan Mircea Cipariu (membru în Comitetul Director şi în Consiliu, preşedinte de filială, coautor al Statutului din 2013), Peter Sragher şi Rita Chirian (membri în Consiliu, preşedinţi de filiale). Prin vot, sancţiunea de avertisment aplicată celor trei a intrat în vigoare.