a17

I. L. Caragiale vă invită să răspundeţi

          În anul 1897, I. L. Caragiale a făcut pentru ziarul Epoca o anchetă despre starea literaturii române. Chestionarul lui, cu care s a prezentat pe rînd la Hasdeu, Dobrogeanu Gherea, iar în final şi l a aplicat lui însuşi, sună astfel:
1. Întrebări adresate lui Hasdeu: „Iată. Doresc a şti: ce credeţi dv. despre literatura românească actuală în genere? Cari sunt personalităţile într adevăr eminente ale literaturii noastre? Ce dezvoltare viitoare poate spera literatura română, avînd în vedere starea în care această literatură se află astăzi?“
2. Întrebări adresate lui Dobrogeanu Gherea: „Ce părere ai d ta despre literatura noastră în genere? În ce raporturi stă această literatură cu societatea noastră şi cu criteriul absolut care se poate aplica literaturii în genere? Care sunt figurile cele mai remarcabile între literaţii noştri? Ce viitor ţi se pare d tale că poate avea literatura română?“
3. Întrebări la care a răspuns el însuşi: „În ce stare se află literatura noastră astăzi? Ce raporturi sunt între literatura noastră şi societatea noastră? Cari sunt scriitorii români cu adevărat remarcabili în sensul european al cuvîntului? Cari sunt sorţii de dezvoltare a literaturii noastre în viitor?“

Vă invităm să intraţi în joc şi să vă lăsaţi intervievaţi de Caragiale despre starea de astăzi şi de mîine a literaturii române.

Marta Petreu

15 martie 2015