a18

Premiile Muzeului Naţional al Literaturii Române

          Juriul, alcătuit din: acad. prof. univ. dr. Eugen Simion (preşedinte), prof. univ. dr. Silviu Angelescu, prof. univ. dr. Lucian Chişu, prof. univ. dr. Nicolae Mecu, conf. univ. dr. Ioan Cristescu (directorul MNLR), a decis acordarea următoarelor premii:
Premiul „Perpessicius“ – ediţii critice: Toma Velici şi Tudor Nedelcea – pentru îngrijirea ediţiei Ion D. Sîrbu, Opere. I. Jurnalul unui jurnalist fără jurnal; II. Corespondenţă, lucrare editată de Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2013.
Premiul „Şerban Cioculescu“ – memorialistică şi istorie literară: Măriuca Vulcănescu – pentru îngrijirea ediţiei Mărgărita Ioana Vulcănescu, Memorii-Jurnal, vol. I, Editura Vitruviu, 2013.
Premiul „Petru Creţia“ – filologie clasică: Ioana Costa – pentru volumul Antichităţile noastre, Editura Ratio et Revelatio, colecţia „Philologia Classica“, 2013; Alexander Baumgarten – pentru traducerea şi comentariile la volumul Aristotel, Opere: Despre suflet, ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2013.
Premiul „Al. Piru“ – pentru încurajarea tinerilor cercetători: Bianca Burţa-Cernat.
Premiul „Tudor Vianu“ – pentru eseu critic: prof. univ. dr. Ion Vartic.
Premiul special: Andrei Grigor – pentru coordonarea volumelor I-X din Cronologia vieţii literare româneşti (1944-1964), Editura Muzeul Literaturii Române, 2010-2012. Trofeul este realizat de artistul plastic Silviu Spirescu.
Partener: Institutul Cultural Român. Parteneri media: Radio România Cultural, Observator cultural, Cultura şi AgenţiadeCarte.ro.