a18

Informaţii privind validarea dosarelor de intrare în USR

           Filialele USR anunţă public că primesc la sediile lor, până vineri, 14 martie 2014, dosarele de intrare în Uniunea Scriitorilor din România. Conform Statutului USR, Comitetul Director al fiecărei filiale va propune Comisiei de validare a USR dosarele eligibile. Dosarele vor conţine două formulare ce pot fi descărcate pe site, formularul de cerere şi formularul privind fişa candidatului, cel puţin două cronici literare pentru fiecare dintre cele trei cărţi prevăzute de Statutul USR, precum şi cărţile candidaţilor.
Precizăm care sunt noile condiţii stipulate de Statutul USR:
Art. 4 CV (Comisia de validare a USR) propune acordarea calităţii de membru al USR în următoarele condiţii:
a) pe baza propunerilor filialelor,
b) pe baza dosarului solicitantului, care cuprinde: cerere individuală de primire; câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin trei (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română). În cazul autorilor deţinători ai premiului USR, admiterea se poate face cu o singură carte; cópii după cel puţin două cronici/recenzii pentru fiecare volum publicat, apărute în reviste literare prestigioase (de preferinţă, revistele editate de USR) şi să fi fost semnate de critici literari de valoare recunoscută pe plan naţional. Comitetul Director al USR va vota anual lista revistelor ce vor conta în evaluarea dosarelor de candidatură şi va face publică această listă pe pagina web a USR şi a filialelor. În cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre. În cazul traducătorilor, cronicile pot fi înlocuite cu două referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalităţi importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducători, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanţa autorului tradus şi dificultatea filologică a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidaţi este să aparţină genurilor literare: poezie, proză, critică şi istorie literară, literatură pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.
Comitetul Director al USR a făcut precizarea că vor fi luate în considerare, în primul rând, articolele şi cronicile semnate de critici literari de autoritate recunoscută şi mai puţin, sau în al doilea rând, titlurile revistelor unde sunt publicate aceste articole.