a16

IN MEMORIAM ALEXANDRU ANDRIESCU

          Criticul si istoricul literar Alexandru Andriescu  s-a stins din viaţă duminică, 23 ianuarie 2014.  Născut la 12 ianuarie 1926, la Gâşteşti, judeţul Iaşi, Alexandru Andriescu a  debutat în 1950 în „laşul nou” cu o recenzie şi în revista „Cum vorbim” cu un articol de filologie. A fost  decan al Facultăţii  de Filologie al Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi , director al Centrului de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor din Iaşi. Timp de trei ani , 1968-1971, a fost lector al Universităţii din Dijon.  A colaborat la „Cronica”, „Revista de istorie şi teorie literară”, „Jahrbuch fur ostiche Latinităt”, „Convorbiri literare”, „Limba română”, „Luceafărul”, „Manuscriptum”, „România literară” „Timpul” , etc.Pe lângă numeroase ediţii de opere, studii introductive sau postfeţe, Andriescu a publicat cinci volume de studii ce vizează probleme de filologie, stilistică, stil şi istorie literară, rodul unei cercetări minuţioase şi de durată ce s-a soldat, nu o dată, mai întâi cu articole în presa de specialitate. Acesta este motivul pentru care câteva dintre articolele sale pe teme stilistice au fost incluse în bibliografia franceză Essai de bibliographie critique de stylistique francaise et romane (1955-1960), alcătuită, în 1961, de Helmut Hatzfeld şi Yves le Hir. Volumul Disocieri, apărut în anul 1973, a primit  Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor.  Au urmat Relief contemporan , 1974,  Stil şi limbaj, Iaşi, 1977; Limba presei româneşti în secolul al XIX-lea,  1979; Limba română literară în texte fundamentale din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea,  1987; Studii de filologie şi istorie literară,  1997; Psalmii în literatura română, în Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, pars XI, Liber Psalmorum, 2004, Gib I. Mihăescu- Opera, ediţie critică, 2008, Din meditaţiile Cainelui Jar, 2009. Alexandru Andriescu este de asemenea coeditor al lucrării Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 (volumul Geneza, apărut în 1988, a fost distins cu premiul „Bogdan Petriceicu Haşdeu” al Academiei Române). Prin dispariţia lui Alexandru Andriescu filologia română pierde un recunoscut specialist.