PREMIILE MUZEULUI NAŢIONAL AL LITERATURII ROMÂNE

Juriul Premiilor Muzeului Naţional al Literaturii Române (ediţia a XII-a), format din acad. Eugen Simion, prof. univ. dr. Mircea Martin, prof. univ. dr. Ioan Cristescu, în urma deliberărilor a decis acordarea următoarelor premii:

1. Premiul Perpessicius – ediţii critice: se acordă ediţiei Pompiliu Constantinescu. Opere. Volumele I-II, coordonată de Mihaela Constantinescu-Podocea, Editura Fundaţiei pentru Ştiinţă şi Artă, 2019.

2. Premiul Şerban Cioculescu – pentru critică literară: Domnului Ion Vlad.

3. Premiul Petru Creţia – filologie clasică: se acordă ex-aequo: Doamnei Andreea Ştefan pentru volumul Flavius Arrianus şi cea de-a doua sofistică: O perspectivă asupra intelectualilor greci în secolul al II-lea p. Chr., Editura Universităţii din Bucureşti, 2019; şi Doamnei Florentina Nicolae pentru contribuţia la realizarea ediţiei Dimitrie Cantemir. Opere, în Colecţia „Opere Fundamentale”, Editura Fundaţiei pentru Ştiinţă şi Artă, 2019.

4. Premiul Tudor Vianu – pentru teoria literaturii şi a culturii: Doamnei Marta Petreu.

5. Premiul Alexandru Piru – pentru încurajarea tinerilor cercetători: se acordă ex-aequo: Domnului Ştefan Firică pentru volumele: Autenticitatea, sensuri şi nonsensuri. Teorii româneşti interbelice în contexte europene, Editura Tracus Arte, 2019 şi Strategii ale (de)construcţiei identitare în proza românească interbelică, Editura Muzeul Literaturii Române, 2019; şi Doamnei Anca Haţiegan pentru volumul Dimineaţa actriţelor, Editura Polirom, 2019.

6. Premiul G. Călinescu – pentru întreaga activitate: Domnului Sorin Alexandrescu.

7. Premiul E. Lovinescu – pentru promovarea limbii şi literaturii române în străinătate: Doamnei Marija Nenadić-Zurka.

8. Premiul Titu Maiorescu – pentru proiecte culturale majore: Nu se acordă.

9. Diplomă de Mecenat: Domnului Mircea Mihăilescu, Domnului Dan Pavăl.