IN MEMORIAM

Ioan Muşlea

 

A murit Ioan Muşlea (19 mai 1940-8 iulie 2019), poet, traducător şi om de presă. A fost fiul folcloristului clujean Ion Muşlea. A publicat mai multe cărţi de traduceri, cum ar fi antologia poeţilor germani „Vânt potrivit până la tare” (1982, 2011), prin care a introdus în cultura română poeţii germani tineri din România: Franz Hodjak, Copacii, de pildă (1989); Poeţii de la Echinox, pagini germane (antologie, 2013). La fel, a publicat mai multe volume personale de poeme: În către pierdere (2009); Lumea de-al doilea (2011); Întruparea nimicului (2013). A colaborat la revistele transilvănene cum ar fi Steaua,Vatra, Tribuna, inclusiv la Apostrof, cu poeme. Era un transilvănean tipic, tolerant şi plin de umor.

 

 

Alexandru Miran

 

S-a stins din viaţă Alexandru Miran (1 oct. 1926-5 iul. 2019), poet şi important traducător din greacă. S-a născut la Deda, în judeţul Mureş. A fost medic pediatru. A tradus integral piesele lui Eschil şi Euripide, Adunarea femeilor de Aristofan. A publicat mai multe volume de poeme,  Adevărata întoarcere (1969), Locul soarelui (1970), Moartea Penelopei (1971), Alegerea lemnului (1974), Cronică, i-ii (1977-1979), Casa de lemn (1983; postfaţă de Nicolae Manolescu), Sub semnul Capricornului (1985), Poezii (1998), Focul şi apa (2000), Versuri, i-ii (2008). Premiul Uniunii Scriitorilor pe 1976.

 

 

Gheorghe Iova

 

Şi s-a mai stins un optzecist.

Gheorghe Iova (n. 1950, la Buzău), a murit în 2 iulie 2019. Personalitate originală, absolvent al Facultăţii de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, Gheorghe Iova a lucrat ca profesor de limba franceză (1972-1976), în comuna Breaza şi în oraşul Râmnicu Sărat, muncitor necalificat la Întreprinderea de Filatură şi Finisaj Baloteşti (februarie-august 1978) şi la Centrul de Cercetare şi Proiectare a Îmbrăcămintei din cadrul Centralei Industriei Confecţiilor din Bucureşti (1980-1989); din 1990, redactor la revistele Contrapunct (1990-1992) şi Contemporanul – ideea europeană (1992-1994), profesor de filosofie la Academia de Arte din Bucureşti (1994-1996 şi 1997-1998) şi muzeograf la Muzeul Literaturii Române din Bucureşti.

A debutat în 1983, în antologia Desant 83, prefaţată de Ovid S. Crohmălniceanu. În 1992, a publicat volumul Texteiova. A publicat mai multe volum de poezie. Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru eseu (1999) pentru volumul Acţiunea textuală. Bunul simţ vizionar.