a24

Cum devine cineva maghiar

Lukács József

          În urmă cu câteva zile am primit o carte. Nu de la autor, ci de la redactorul volumului, domnul Virgil Leon, colegul nostru de redacţie. Volumul se intitulează Carte de vizită în care autorul povesteşte cum a devenit maghiar[Cluj: Idea Design & Print, 2016]. Autorul cărţii, eseistul, traducătorul, filologul, profesorul de literatură comparată, redactorul unor reviste maghiare de cultură  şi secretarul de stat la Ministerul Culturii Andor Horváth, este unul dintre cei mai fini intelectuali maghiari din România, o personalitate care merită atenţia tuturor.
Noua carte a domnului Andor Horváth nu este o traducere. Este scrisă în româneşte şi este dedicat cititorilor români. Ca şi gen literar este mai degrabă eseu, deşi din cauza structurii eclectice a conţinutului am putea prezenta drept o incursiune în istoria maghiară şi în istoria literaturii maghiare. Andor Horváth a dorit să arate românilor care sunt personalităţile maghiare, operele fundamentale ale literaturii maghiare şi cum sunt receptate anumite evenimente majore din istorie care modelează identitatea culturală a oricărui maghiar care îşi primeşte reperele de conştiinţă naţională şi identitate proprie nu doar în sânul familiei ci şi din literatură şi din istorie.
În cartea de faţă, autorii şi operele lor nu sunt prezentaţi în ordine cronologică, ci se începe cu câteva opere care oferă impresii puternice legate de mamă şi de familie, continuând apoi cu opere „care transmit noţiuni legate de comportament, de caracter, de datorie, de locul pe care fiecare dintre noi îl ocupă în lume”. Printre prezentările autorilor şi a operelor literare sunt inserate schiţe de lecţii de istorie care, de asemenea, pot să fie interesante pentru un cititor român. Sunt povestite evenimente istorice şi biografii a unor maghiari, necunoscute românilor care nu sunt interesaţi în mod deosebit de istoria şi literatura maghiară.
De aproape un secol, maghiarii din Transilvania învaţă istoria şi literatura românilor, dar prea puţini români arată curiozitate faţă de istoria şi literatura maghiarilor. Adică nu putem vorbi despre cunoaştere şi înţelegere reciprocă. Pentru cititorii români interesaţi de maghiari, cartea lui Andor Horváth poate să fie un instrument bine scris, corect documentat şi interesant structurat cu ajutorul căruia vor afla relativ uşor despre evenimentele istorice şi operele literare care modelează mentalul colectiv al maghiarilor.