Eugen Pavel,
Apostrof 200

Prestigioasa revistă clujeană Apostrof, condusă de poeta şi eseista Marta Petreu, a ajuns la numărul 200. Pentru o publicaţie lunară, reprezintă, fără îndoială, o micã performanţã, un drum parcurs pe care istoria literară nu-l va putea ignora. Apărută în iunie 1990, revista aducea un suflu nou în peisajul literar contemporan, propunînd noi modele şi paradigme culturale, dar, în acelaşi timp, şi o schimbare de generaţii. Spiritul echinoxist era transplantat cu succes într-un nou tipar revuistic, prin reiterarea unei atitudini dezinhibate în abordarea fenomenului literar, prin depăşirea provincialismului şi cultul valorilor. În scurt timp de la apariţia sa, Apostroful şi-a deschis larg paginile sale scriitorilor români exilaţi, aici publicînd în mod constant autori de notorietate, precum Petru Dumitriu, Paul Goma, Dumitru Ţepeneag, Ştefan Baciu, Nicolae Balotă, Gabriela Melinescu, Georgeta Horodincă, Norman Manea, iar lista ar putea continua. Revista s-a impus, în primul rînd, prin autorii pe care i-a promovat, cu obstinaţie chiar, ca şi printr-o structurare ingenioasă (şi nu preconcepută) în cadrul unor rubrici care poartă, inconfundabil, marca Apostrof: Cu ochiul liber, Estuar, Puncte de reper, Eseu, Biblioteci în aer liber, Conversaţii cu…, Ospăţul filosofilor, Arhiva ‘A’.
O rubrică mai extinsă, care s-a consacrat încă de la primul număr, intitulată Dosar (de fapt, o revistă în revistă), s-a axat, în mod programatic, pe recuperarea unor scriitori de primă mărime, unii ocultaţi în anii comunismului, pe restituirea unor texte reprezentative, deseori inedite, a unor pagini memorialistice sau de corespondenţă. Dintre apariţiile de excepţie ale Dosarului, reţinem cele dedicate lui N. Steinhardt, I. Negoiţescu, I. D. Sîrbu, Alexandru Vona, Cioran, Eugen Ionescu, Dorli Blaga, Adrian Marino, Leonid Dimov, Andrei Şerban etc. Numerele tematice – fără să acapareze, în mod exclusivist, orientarea revistei – au polarizat interesul cititorilor prin noutatea şi impactul unor subiecte incitante, ale unghiurilor insolite din care se recompunea profilul unui mare scriitor în posteritate. E suficient să răsfoim numerele care au avut ca generic teme precum: psihanaliza, sinuciderea, cele zece porunci, avangarda, sau autori importanţi precum Franz Kafka, Caragiale, Lucian Blaga, Camil Petrescu, D. D. Roşca etc. Anchetele lansate de Apostrof au prilejuit, la rîndul lor, dezbateri şi schimburi de idei furtunoase, lucru previzibil prin însăşi formularea lor provocatoare: Credeţi că scriitorul trebuie să mănînce de trei ori pe zi?, Cum, cînd şi cu ce scriu scriitorii români?, În lumea taţilor, Relaţia scriitor-editor, un parteneriat real? Cele zece porunci, Scriitorul şi trupul său ş.a.
Să nu uităm: revista şi fundaţia omonimă editează, în mod consecvent, carte românească şi străină de prim raft, peste 120 de apariţii fiind pînă în prezent cuantificate de Editura „Biblioteca Apostrof”.
Ce-şi propune Apostroful în viitorul apropiat? Să supravieţuiască! Revistă a Uniunii Scriitorilor din România, însă pusă deseori în situaţia de a lua aproape totul pe cont propriu, ea s-a confruntat cu asperităţile unei tranziţii interminabile, luptînd chiar şi pentru un acoperiş sub care să cultive cultura română. Sponsorii actuali ai revistei – Consiliul Local Cluj-Napoca şi Administraţia Fondului Cultural Naţional – nu-şi vor dezminţi, credem, postura de mecenaţi. După cum se afirmă în preambulul ultimului număr, cel aniversar, crezul apostrofilor este următorul: „În această epocă nu tocmai propice pentru cultură, noi sperăm că vom continua să mai existăm”. (Apostrof)

   

Comisia de referenţi ai Revistei Apostrof şi editurii Biblioteca Apostrof  

 

Nr. crt.

Nume şi prenume, titlul ştiinţific/didactic

Instituţia

1

 

Prof. univ. dr.  Cornel Ţăranu, membru corespondent al Academiei Române

 

Academia de Muzică

Gheorghe Dima

2

Prof. univ. dr. Ion Vartic

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teatru şi Film

 

3

Prof. univ. dr. Corin Braga

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere

 

4

Conf. univ. dr. Sanda Cordoş

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere

 

5

Prof. univ. dr. Ovidiu Pecican

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Studii Europene

 

6

Prof. univ. dr. Ion Pop

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere

 

7

Prof. univ. dr. Ştefan Borbely

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere

 

8

Prof. univ. dr. Vartic Rodica Marta

(Marta Petreu)

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie

 

9

Dr. Irina Poantă (Irina Petraş)

 

Uniunea Scriitorilor din România, preşedinte al filialei Cluj

 

10

 Conf. univ. dr. Liviu Maliţa

 Universitatea Babeş-Bolyai,

Facultatea de Teatru şi Film

11

  

12

  

13

  

14

  

15

  

16

  
 

Despre noi