Dumitru Ţepeneag este ceea ce Ion Vartic a fixat într-o formulă memorabilă (care face, ea singură, cît un întreg tratat de ţepenegologie ): un mare poet al transcendenţei goale, dar şi al justificatei aşteptări eschatologice.
   Volumul publicat conţine eseuri critice despre opera beletristică a romancierului Dumitru Ţepeneag.
   Sînt examinate cărţile şi temele dominante din această valoroasă operă prozastică. În ansamblu, esurile articulează o insolită monografie a unuia din cei mai valoroşi prozatori români contemporani.

Dacă doriţi să comandaţi această carte, vă rugăm să completaţi următorul formular (toate câmpurile sunt obligatorii):

Nume:
Email:
Adresă poştală:

Nicolae Bârna

Dumitru Ţepeneag

Colecţia "Ianus"

2007, ISBN:

preţ: 7 RON