Iuliu Raţiu 

Uniunea Scriitorilor din România şi Asociaţia Scriitorilor Bucureşti anunţă cu adîncă tristeţe încetarea din viaţă a scriitorului Iuliu Raţiu, membru al Comitetului Director al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. Iuliu Raţiu s-a născut la 20 iulie 1930. A fost absolvent al Facultăţii de Pedagogie-Psihologie din Bucureşti. A debutat în anul 1948, în Revista elevilor, în acelaşi an devenind redactor al publicaţiei Îndrumătorul cultural. A devenit membru al Uniunii Scriitorilor în anul 1949, fiind, în momentul trecerii în eternitate, cel mai vechi membru în viaţă al Uniunii. Iuliu Raţiu a fost un neobosit autor şi promotor al literaturii şi presei pentru copii şi tineret din România, făcînd parte multă vreme din redacţia unor publicaţii de gen şi conducînd multe dintre ele. A fost, de asemenea, un foarte activ membru al Secţiei de literatură pentru copii şi tineret a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, din conducerea căreia a făcut parte mulţi ani. Iuliu Raţiu a înfiinţat, după 1990, revistele Spiriduş, Top Junior şi, în 2001, Luceafărul copiilor. După debutul editorial din 1961, Iuliu Raţiu a publicat multe volume de literatură pentru copii: povestiri, romane şi piese de teatru, pentru care a primit numeroase premii, atît pentru literatura dedicată tinerilor cititori, cît şi pentru dramaturgie, între care de patru ori Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti. A fost, de asemenea, autorul unei Istorii a literaturii pentru copii şi tineret. În anul 2008 a fost nominalizat la Premiul Internaţional Hans Christian Andersen, un adevărat Nobel al literaturii pentru copii. Activitatea sa susţinută în cadrul Uniunii Scriitorilor, distincţia sa şi aleasa colegialitate i-au atras stima confraţilor şi vor rămîne mereu în amintirea lor. Iuliu Raţiu a organizat cu energie şi talent sute de întîlniri ale cititorilor tineri cu scriitori şi a realizat proiectul unui Colocviu Naţional al Literaturii pentru Copii în anul 2009, proiect ce rămîne a fi continuat, în memoria sa, de confraţii de breaslă. Prin dispariţia, tocmai în pragul împlinirii vîrstei de 81 de ani, a lui Iuliu Raţiu, unul dintre decanii Uniunii Scriitorilor, presa şi literatura din România, cele pentru copii în special, suferă o pierdere ireparabilă, iar colegii săi trăiesc momentul unei extrem de dureroase despărţiri.