Ion Pogorilovschi

 

Uniunea Scriitorilor din România şi Asociaţia Scriitorilor Bucureşti anunţă cu profund regret încetarea din viaţă a scriitorului şi criticului de artă Ion Pogorilovschi. Ion Pogorilovschi s-a născut la 18 februarie 1938 în judeţul Botoşani, a absolvit Universitatea din Iaşi, fiind licenţiat în filosofie, şi ulterior a obţinut titlul de doctor. Într-o carieră de scriitor începută în anii 1970, prima carte, Comentarea Capodoperei, apărînd la Iaşi, la Editura Junimea, Ion Pogorilovschi s-a remarcat ca exeget în filosofia culturii. O bună parte din opera sa se referă la sculptura lui C. Brâncuşi, în special la ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, unele dintre lucrările sale fiind de referinţă în domeniu: A Commentary on the Masterpiece of Brancusi: The Road of the Heroes’ Souls, Pasărea Măiastră şi sursele, Brâncuşi, apogeul imaginarului, Brâncuşiana & Brâncuşiada. De asemenea, Ion Pogorilovschi a publicat volume de filosofia culturii, precum: Arhetipul expresiei lirice româneşti, Miracolul Eminescu: Trei abordări generative, Viziunea axială a lumii. Ultimul volum, Brâncuşi: Geneza – 1905-1910, a apărut, cu o bogată ilustraţie, în anul 2007. A fost coautor la mai multe volume consacrate lui Brâncuşi. Prin dispariţia doctorului Ion Pogorilovschi, critica de artă şi eseul filosofic se despart de un cercetător şi un creator de valoare, iar breasla literară suferă o dureroasă pierdere.

 

***

Ion Pogorilovschi

» anul XX, 2009, nr. 9 (232)