Ion D. Sîrbu – 90 de ani de la naştere

 

În perioada 17-27 iunie, la Craiova, au avut loc manifestările culturale Ion D. Sîrbu – posteritatea scriitorului: 90 de ani de la naştere, 20 de ani de la moarte. Proiectul a fost realizat prin contribuţia Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova, a Universităţii din Craiova – Facultatea de Litere, precum şi a Teatrului Naţional „Marin Sorescu“, iar finanţatorii au fost Consiliul Judeţean Dolj şi Loteria Română.

Debutul manifestărilor, iniţiate de scriitorul Ioan Lascu, director de proiect, s-a produs cu un ciclu de conferinţe cu tema Ion D. Sîrbu – secretar literar la Naţionalul din Craiova, cu aportul lui Mircea Cornişteanu, Emil Boroghină, Ioan Lascu, Nicolae Coande, Toma Velici. A urmat un spectacol-lectură cu fragmente din câteva piese scrise de Ion D. Sîrbu: Arca Bunei Speranţe, Frunze care ard, Covor oltenesc şi Pragul albastru. Au interpretat roluri din piesele menţionate actorii Ilie Gheorghe, Mirela Cioabă, Angel Rababoc, Gina Călinoiu.

O expoziţie documentară cu afişe şi fotografii din piesele dramaturgului a fost amenajată în foaierul teatrului. La Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman“ au fost audiate lecturile publice în limbile română, franceză şi engleză ale unor tineri traducători, membri ai cercului de profil Intercultura de la Facultatea de Litere. Opera vizată a fost Jurnalul unui jurnalist fără jurnal.

Omagierea lui Ion D. Sîrbu a continuat la Biblioteca franceză „Omnia“, unde au avut loc lucrările colocviului naţional pe tema Raporturi valorice şi estetice stabilite între opera antumă şi opera postumă a lui Ion D. Sîrbu. Au participat scriitori, universitari şi cercetători din Iaşi, Piteşti, Petroşani şi Craiova: Nicolae Oprea, Mihai Barbu, Marian Boboc, George Popescu, Toma Grigorie, Mircea Moisa, Ioan Lascu, Nicolae Coande, Doru Nicolae Pătru, Toma Velici, Flori Bălănescu, Dumitru Augustin Doman etc. La manifestări a participat ca invitat de onoare soţia scriitorului, doamna Elisabeta Sîrbu. La finalul simpozionului a fost citit un text scris de Paul Goma special pentru acest moment. Comunicările participanţilor urmează să fie publicate într-un volum intitulat Caietele Colocviului Naţional Ion D. Sîrbu.

Pentru a încununa manifestările dedicate vieţii şi operei lui Gary Sîrbu, duminică, 28 iunie, în ziua împlinirii a nouă decenii de la naşterea lui, la Petroşani, pe zidurile a trei clădiri unde a locuit cândva scriitorul, au fost dezvelite, cu concursul Sindicatului Liber al Minei Livezeni, plăci comemorative.

 

 

***

Ion D. Sîrbu – 90 de ani de la naştere

» anul XX, 2009, nr. 8 (231)