Revista revistelor

 

• Datorită Magdei Cârneci şi Lindei Maria Baros, unul din proiectele Institutului Cultural Român a fost încununat de succes, credem noi, la Paris. E vorba despre antologia de poezie românească publicată în revista-caiet Confluences poétiques, numărul 3, din decembrie 2008: un număr de 300 de pagini, în care poezia românească ocupă miezul revistei, circa 150 de pagini, fiind însoţită şi de o „mapă“ cu lucrări ale plasticienilor români la Paris. Au fost traduşi poeţi români de toate vîrstele şi generaţiile, de la Ileana Mălăncioiu şi Virgil Mazilescu la Cosmin Perţa şi Claudiu Komartin. Revista ca atare, ca loc al întîlnirii, în limba franceză, a poeţilor de limbă engleză, arabă, italiană, germană, greacă, rusă, olandeză, spaniolă, bengali, persană etc., este un fel de patrie utopică a poeziei şi-a poeţilor. Este ceea ce afirmă, de altfel, şi Luis Mizón, directorul frumoasei reviste, în editorialul său. Unii autori sînt publicaţi bilingv, iar problema artei de a  traduce este  luată în discuţie, pornind de la Marina Ţvetaeva, şi de către Zéno Bianu, într-un semnificativ eseu intitulat Une infinité d’échos. Stratul oniric al activităţii poietice e ingenios adus şi el în discuţie, în paginile pictopoemelor nocturne ale lui Virgile Novarina – o experienţă de tip avangardist, desigur, căci scrijeliturile pe care le-a făcut autorul noaptea, orbeşte, pe hîrtie, în ideea consemnării unor versuri briliante, şi întărite a doua zi, sînt publicate ca imagini ale abisului inconştient din care se ridică pînă la urmă floarea de lotus a poeziei depline. O experienţă interesantă, semnificativă în cel mai înalt grad pentru atmosfera prietenoasă a revistei.

În finalul acestei semnalări, felicitările şi mulţumirile noastre către cele două doamne, Magda Cârneci şi Linda Maria Baros, pentru efortul şi reuşita de-a infiltra în Occident această antologie de poezie românească.

 

***

Revista revistelor

» anul XX, 2009, nr. 4 (227)