Comunicat

 

Marţi, 7 aprilie, a avut loc şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor, prezidată de domnul preşedinte Nicolae Manolescu. Comitetul Director a rezolvat cereri adresate de membri şi filiale şi a abordat chestiuni legate de activitatea curentă a Uniunii. S-a hotărît realizarea unui parteneriat între Uniunea Scriitorilor şi Centrul Naţional al Cărţii. În urma rapoartelor filialelor, Comitetul a fixat numărul de delegaţi ai fiecărei filiale la Conferinţa Naţională a usr dedicată modificării statutului şi la viitoarea conferinţă de alegeri, precum şi numărul de membri ai filialelor ce vor face parte din viitorul Consiliu Naţional. S-a avizat asupra formei finale a proiectului de statut ce va fi prezentat spre aprobare Conferinţei Naţionale din 17 iunie. Comitetul a decis ca, avînd în vedere efectele crizei financiare, acordarea burselor la Casa Scriitorilor de la Neptun să fie amînată, iar Festivalul Internaţional Zile şi Nopţi de Literatură să fie realizat într-o nouă formulă, cu participare restrînsă.