Dosar I. Negoiţescu

 

În toamna anului trecut, la colocviul despre Cercul Literar, desfăşurat la Universitatea noastră, la Facultatea de Litere, am ascultat-o pe dna Elisabeth Axmann-Mocanu povestind peripeţiile prin care a trecut, împreună cu I. Negoiţescu, din momentul în care a fost de acord să fie traducătoare proiectatei Istorii a literaturii române a acestuia. Din cînd în cînd, dna Axmann-Mocanu cita din epistolele primite de la I. Negoiţescu pe această temă. Publicăm deci scrisorile lui Negoiţescu, cu acordul dnei Axmann-Mocanu, căreia îi mulţumim pentru bunăvoinţă. Originalul scrisorilor se află în Biblioteca Cercului Literar de la Sibiu/Cluj, adică în proprietatea Facultăţii de Teatru a ubb.

Menţionez cu această ocazie importanta mărturie a dnei Axmann-Mocanu (în cartea sa, Wege, Städte, Erinnerungen, Aachen: Rimbaud Verlagsgeselleschaft, 2005, p. 86-87) privitoare la atenţia cu care I. Negoiţescu şi-a revăzut la sfîrşit Istoria… şi la suferinţa lui că, după apariţia cărţii, unele afirmaţii i-au fost răstălmăcite.

I. V.

 

Istoria... şi versiunea ei germană

(II)

 

(Urmare din numărul trecut)

 

[17]

 

[Carte poştală]

 

[Expeditor:]

I. Negoiţescu

Fritz-Kortner-Bogen 16

8000 München 83

 

[Destinatar:]

Frau

Elisabeth Axmann-Mocanu

Kerpenerstr. 107

5000 Köln 41

 

München, 7 sept. [1]990

 

Dragă Elisabeth,

 

te rog să nu începi poezia pînă nu termini proza: editura aşteaptă să-i trimit mai departe materialul în ordinea cronologică a capitolelor. Mulţumesc!    nego

 

p.s. şi o editură mare franceză e interesată de Istorie – dar vrea textul complet al traducerii germane. Viitorul e de aur, dar deocamdată eu trăiesc în mare sărăcie...

 

 

[18]

 

München, 23 sept. 1990

 

Dragă Elisabeth, îţi trimit alăturat textul despre unificarea Germaniei, pentru Deutsche Welle. De asemeni, iată, exact, contul: nr. 1967629 la Deutsche Bank, Filiala München Postfach 200606, Promenadeplatz 15 8000 München 2, Bankleitzahl 700 70010. În schimb, aş dori de la Deutsche Welle o adeverinţă, de încasările mele anuale pe 1987, 1988, 1989 şi 1990 (pînă la 1 sept. 1990).

După cum ţi-am spus şi la telefon, te rog să-mi dai şi tu personal o declaraţie că de la stabilirea mea în Köln, în ianuarie 1980, am fost tot timpul (pînă la plecarea la München, în martie 1984) prieteni foarte apropiaţi, vizitîndu-ne reciproc des
(eram buni prieteni încă în România) şi că îţi aduci aminte că soţia mea1, care locuia la Bucureşti, m-a vizitat o dată sau de două ori (în 1981 o dată, a doua oară în 1982) şi că nu a stat în Köln decît 3-4 zile de fiecare dată.

Ceea ce, corespunde întocmai adevărului!

Îţi mulţumesc,

nego

 

            te rog dă un telefon la Dan Lupu (mi se pare că şi-a schimbat adresa) şi roagă-l din partea mea să-mi dea o declaraţie asemănătoare (în ce priveşte vizitele lui la mine şi vizitele Uii în Köln).

 

 

[19]

 

[Carte poştală]

 

[Expeditor:]

I. Negoiţescu

Fritz-Kortner-Bogen 16

8000 München 83

 

[Destinatar:]

Frau

Elisabeth Axmann-Mocanu

Kerpenerstr. 107

5000 Köln 41

 

München, 17 oct. [1]990

 

Dragă Elisabeth! am primit pachetul cu finalul Prozei şi îţi mulţumesc. L-am şi trimis mai departe la Darmstadt-ul nerăbdător. Acum, cu poezia cred că vei lucra cu mai multă plăcere, căci acest gen de dificultăţi îţi merg mai degrabă la inimă. Tu trimite-mi, în continuare, pe măsură ce înaintezi. Nu mai e mult!: teatrul doar 2 pagini, apoi capitolul ultim, cu Nae Ionescu, Eliade, M. Sebastian, Cioran, E. Ionescu.

Te sărut

                        nego

 

 

[20]

 

München, 29 oct. [1]990

 

Dragă Elisabeth,

 

îţi trimit alăturat mesajul ce l-am primit de la editură (care continuă să fie încîntată de această Istorie, după ce i-am trimis şi traducerea Prozei interbelice). Vezi dar că această carte a noastră are toate şansele de a fi expusă la următoarea Buchmesse: graba editurii e de cel mai bun augur! Te rog însă mult să-mi înapoiezi de îndată cartolina doamnei Petra Glockner (intră în arhiva documentară a Istoriei). Ţi-am trimis de asemeni, azi, plicul cu restul materialului de tradus. Şi cu asta, basta! Suntem gata!

Te sărut   nego

Ţi-am pus în plic şi cîteva fotocopii cu extrase din presa românească.

 

[21]

 

[Carte poştală]

 

[Expeditor:]

I. Negoiţescu

Fritz-Kortner-Bogen 16

8000 München 83

 

[Destinatar:]

Frau

Elis.[abeth] Axmann-Mocanu

Kerpenerstr. 107

5000 Köln 41

 

München, 14 nov. [1]990

 

Dragă Elisabeth, am primit azi textele. Mulţumesc. La Petraşincu e Das Lachen, iar la Bacovia e bine de asemeni cum ai tradus tu, cu Gluthitze, căci e vorba de caniculă.

În ţară am publicat anul ăsta aproape o sută de texte din cele ce fuseseră difuzate de bbc, iar acum dau mereu interviuri politice. Pe chestia asta sunt, bine înţeles, şi atacat în diferite articole contra mea.

Te sărut  nego

 

[22]

 

[Carte poştală]

 

[Expeditor:]

I. Negoiţescu

Fritz-Kortner-Bogen 16

8000 München 83

[antet tipărit]

 

[Destinatar:]

Frau

Elis.[abeth] Axmann-Mocanu

Kerpenerstr. 107

5000 Köln 41

 

München, 22 dec. [1]990

 

Dragă Elisabeth,

 

aseară cînd am sosit de la Heidelberg (unde l-am văzut pe Heitmann – încîntat mereu de Istorie şi versiunea ei germană, care mi-a promis că zilele astea face şi el prefaţa ce i-a fost solicitată de editură), am găsit bucuros plicul cu noile texte traduse. Am şi făcut azi pachet, trimiţîndu-l la Darmstadt: am adăugat un Zeittafel (istorie pură), o copioasă bibliografie şi o prefaţă a mea (mi le-a tradus Raluca Petrulian, ca să fim mai repede gata [)]. Acum aştept de la tine restul. Va fi totul foarte bine!!! Sărbători fericite!

nego

 

 

[23]

 

[Carte poştală]

 

[Expeditor:]

I. Negoiţescu

Fritz-Kortner-Bogen 16

8000 München 83

[antet tipărit]

 

[Destinatar:]

Frau

Elisabeth Axmann-Mocanu

Kerpenerstr. 107

5000 Köln 41

 

München, 12 martie [19]91

 

Dragă Elisabeth! bine că au început lucrurile să se rezolve (de ajutor a fost Mămăligă, care a intervenit). Acum, după ce ai primit a 3-a rată de 6.000 dm, urmează să rezolvăm şi plata plusului de pagini. Eu am început bătălia, sunt convins de succes. Munca ta trebuie răsplătită aşa cum este drept, cum se cuvine.

Te sărut

                        nego

 

 

[24]

 

[Carte poştală]

 

[Expeditor:]

I. Negoiţescu

Fritz-Kortner-Bogen 16

8000 München 83

[antet tipărit]

 

[Destinatar:]

Frau

Elis.[abeth] Axmann-Mocanu

Kerpenerstr. 107

5000 Köln 41

 

13.03.[19]91, München

 

Dragă Elisabeth, în c.p. ce ţi-am trimis ieri, am uitat să-ţi fac o rugăminte. Heitmann a pierdut, din dactilograma traducerii tale, paginile de după Isac Peltz pînă la Die Lyrik der Zwischenkriegszeit, deci vreo 45 pagini. Ai putea să mi le fotocopiezi tu după dactilograma ce o posezi? Mulţumesc, te pup n.

 

 

[25]

 

Societatea de Carte Ştiinţifică

 

Societatea de Carte Ştiinţifică, căsuţa poştală 11 15 53, 6100 Darmstadt 11

[antet tipărit]

 

Doamna

Elisabeth Axmann Mocanu

Kerpener Str. 107

 

5000 Köln 41

26.3.1991

 

Negoiţescu, Istoria literaturii române

 

Stimată Doamnă Axmann,

 

Vă mulţumesc din suflet pentru scrisoarea prietenească din 25 februarie şi vă rog să mă scuzaţi pentru întîrzierea cu care vă răspund. Doream să îmi fac mai întîi o imagine despre manuscris, înainte de a-l utiliza.

Dumneavoastră înşivă scrieţi că pe parcursul muncii dumneavoastră aţi avut unele probleme. Aş dori să ştiu despre ce a fost vorba. Nu este aşa de tragic, cum probabil v-aţi dat seama este vorba despre forma exterioară a manuscrisului. Fireşte, se vor ivi şi alte probleme când se vor face corecturile ortografiei şi interpunctuaţiei, dar aceasta este sarcina redacţiei.

Problema mea este alta şi probabil nu este foarte uşoară pentru cei care o pot remedia: este vorba despre stilul cărţii, care pentru cititorul din spaţiul de limbă germană nu poate fi menţinut astfel. El este potrivit pentru un public român, în ale cărui urechi acesta în mod sigur ar suna familiar. Pentru cititorul german totuşi, modalitatea de exprimare este pur şi simplu prea înzorzonată, iar construcţia frazei de multe ori prea greoaie. Probabil acest fapt nu se datorează atît de mult dumneavoastră, cît mai degrabă textului original din limba română, pe care aţi încercat pe cît posibil a-l reda cît mai fidel.

Aţi putea lua în considerare posibilitatea de a revizui stilistic textul şi de a-l scurta? Fireşte, aşa ceva trebuie făcut în colaborare cu domnul Negoiţescu, pe care totuşi aş dori să-l înştiinţez abia după ce voi auzi părerea dumneavoastră despre asta.

În speranţa înţelegerii dumneavoastră, vă salut cordial şi vă doresc toate cele bune cu ocazia apropiatelor sărbători de Paşti.

A dumneavoastră

Petra Glockner

 

 

[Originalul, în limba germană; traducere de Ciprian Bota]

 

 

[26]

 

Societatea de Carte Ştiinţifică

 

Societatea de Carte Ştiinţifică, căsuţa poştală 11 15 53, 6100 Darmstadt 11

[antet tipărit]

 

Elisabeth Axmann Mocanu

Kerpener Str. 107

 

5000 Köln 41

 

23.4.1991

 

Negoiţescu, Istoria literaturii române

 

Dragă doamnă Axmann Mocanu,

 

Vă mulţumesc mult pentru scrisoarea dumneavoastră plină de înţelegere.

Este frumos că, în ciuda greutăţilor în ceea ce priveşte onorariul pentru traducere, doriţi în continuare să vă ocupaţi de text. Din păcate, el nu mai poate fi transcris de către noi, aşa că trebuie să vă rog să fiţi atentă la prescurtări şi la şlefuirile stilistice pentru ca textul să rămînă lizibil. Schimbările mai mari ar trebui probabil puse mai degrabă pe foi separate, altminteri totul o să fie destul de neclar. Bineînţeles, textul va fi redactat cu grijă şi de către mine, astfel că putem să mai discutăm despre unele eventuale mici schimbări.

Ca urmare a sfatului dumneavoastră, nu i-am adus încă nimic la cunoştinţă domnului Negoiţescu. Nu ştiu în ce măsură el v-a acordat permisiunea de a face schimbări în text, însă pornesc de la premisa că dumnealui oricum va fi informat când va fi cazul.

Încă o dată, vă mulţumesc pentru susţinerea dumneavoastră.

Cu salutări prieteneşti

Societatea de Carte Ştiinţifică

A dumneavoastră

Petra Glockner

 

 

[Originalul, în limba germană; traducere de Ciprian Bota]

 

 

[27]

 

Elisabeth Axmann Mocanu

5000 Köln 41

Kerpener Str. 107

Tel. 0221/414856

 

Doamna

Petra Glockner

Societatea de Carte Ştiinţifică

Căsuţa poştală 11 15 53

6100 Darmstadt 11

 

Köln, 6.5.[1]991

 

 

Stimată doamnă Glockner,

 

Dacă parcurg zilnic 10 pagini, în 1,5-2 luni sunt gata. Este prea tîrziu? Aş putea de asemenea să vă trimit manuscrisul pe bucăţi. Cel mai bine este ca în cîteva zile, după ce voi şti dacă aţi primit această scrisoare, să vă dau un scurt telefon, deoarece mai am o serie de întrebări de natură tehnică, dintre care voi enumera cîteva aici, pentru ca dumneavoastră apoi să îmi puteţi răspunde.

1. Referitor la titlu: titlul în română este subliniat, în germană este în ghilimele şi în paranteze. Această ordine a fost schimbată acolo unde titlul german a fost introdus în propoziţie. Poate să rămână aşa?

2. Ar trebui de asemenea să fie traduse şi titlurile revistelor? (de exemplu: Cuvîntul /„Das Wort“/)?

3. Poate rămîne termenul „Muntenien“? Eu ştiu că acest cuvînt există doar în „Rumaniendeutschen (româno-germană)“, dar îmi place mai mult şi sună mai modern decît „Walachei“.

Şi acum să trecem la cel mai important aspect: în principiu am de la prietenul meu Negoiţescu permisiunea de a face schimbări stilistice, în această privinţă neexistînd desigur nicio problemă, însă nu am în niciun caz această permisiune în ceea ce priveşte prescurtările (despre aceasta am discutat chiar la început şi nu mi-a fost permis acest lucru). Vă rog să consideraţi aceste propuneri ca atare şi să faceţi prescurtările necesare aşa cum credeţi (pardon!). În ceea ce priveşte acest aspect, ar mai fi încă un motiv: Tocmai mi-a fost comunicat că, probabil, totuşi primesc onorariul pentru traducere pentru aproximativ 100 de pagini, chiar dacă manuscrisul este mai mare decît fusese prevăzut.

Însă bineînţeles că eu fac aceste propuneri de prescurtări pentru că este pentru mine mai uşor, deoarece cunosc bine textul, autorul şi literatura despre care este vorba.

 

Mă voi grăbi şi vă salut din inimă,

A dumneavoastră

Elisabeth Axmann

 

[Originalul, în limba germană; traducere de Ciprian Bota]

 

 

[28]

 

München, 22 iulie [1]991

 

Dragă Elisabeth,

Zilele trecute am primit o scrisoare de la Petra Glockner, redactoarea Istoriei, care îmi comunică faptul că a luat legătura cu tine (nu eu i-am dat adresa ta) şi îmi relatează şi răspunsul tău. Nu ţi-am scris de îndată, căci în ultima vreme sunt mereu bolnav şi imobilizat în casă (mai întîi o coastă ruptă, apoi o tîmpită criză de lumbago ce mă ţine de vreo trei săptămîni şi cedează greu). Găsesc răspunsul pe care l-ai dat foarte bun şi just. Sper să pe această cale va fi şi Răuţă mai concesiv şi îşi va achita datoria faţă de tine. Aud că s-ar putea să vină la München peste o săptămînă şi, dacă iau legătura cu el (de luni de zile nu mai avem nici un contact) îi voi arăta scrisoarea Petrei Glockner. Te voi ţine la curent. Crede-mă, că purtarea lui finală m-a afectat foarte mult şi doresc din inimă ca munca ta să fie răsplătită aşa cum se cuvine şi ai tot dreptul.

Cu drag

                        nego

 

 

[29]

 

München, 28 ian. [1]992

 

Dragă Elisabeth,

nu ai idee cît m-a mişcat textul tău din august [1]991, de care habar nu aveam: nici nu-mi închipuiam că tu cunoşti data naşterii mele... La Free Europe au organizat atunci o emisiune întreagă de o oră: din asta mi-am dat seama cît sunt de bătrîn şi cum a trecut viaţa pe lîngă noi. De ce a trebuit să dureze grozăvia atît de mult? Dacă se termina cu 20 de ani mai curînd, ar fi fost chiar destul! Îţi mulţumesc şi te sărut cu drag

nego

 

            p.s. Versiunea românească a Istoriei s-a tipărit şi aştept să apară pe piaţă în săptămînile următoare.

 

 

Notă

1. Ua, fiica lui Gheorghe Vidraşcu, fost o vreme vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri dejist.

 

I Negoiţescu

Istoria... şi versiunea ei germană (II)

» anul XX, 2009, nr. 4 (227)