„Bună pentru cap“

 

Ion Vianu

 

Din secolul al optsprezecelea, cultura europeană nu s-a putut lipsi de revistele literare. Operele cele mai mari ale literaturii au apărut în foileton. Nu îi putem concepe nici pe Balzac, nici pe Dostoievski în afara revistelor, nici poemele lui Eminescu sau ale lui Macedonski. Nu putem concepe cultura franceză fără Nouvelle Revue Française, nici pe cea română fără Literatorul. O revistă este un laborator. Este locul unde se întâlnesc scriitorii consacraţi cu debutanţii; formulele noi se încrucişează cu cele decantate, este un loc viu prin excelenţă, căci o revistă are, prin definiţie, ritm, deci puls. Este un loc de întâlnire a ideilor şi stilurilor, a actualităţii şi a trecutului. Revista şi cartea sunt într-un raport de complementaritate: cea dintâi exprimă viaţa culturii în fierberea ei continuă, a doua sedimentează ceea ce tinde să dureze. Nu-mi pot imagina o cultură fără reviste, aşa cum nu este de închipuit una fără cărţi. Cultura-internet nu desfiinţează nevoia de reviste literare pe suport de hârtie, fiindcă, mai mult decât orice vehicul de informare, lectura revistei se asociază cu un moment de visare activă, se citeşte la umbra copacului, în pat. Şi, mai presus de orice, revista este un loc de întâlnire şi dialog.

Nu voi face aici o apologie a literaturii ca literatură, în ea trebuie să crezi. În schimb, se uită azi că literatura este „bună pentru cap“. Din pricină că trăim într-o eră tehnologică, se crede că şi cultura constă în însuşirea bazelor tehnologiei. Este o mare greşeală. O cultură, o civilizaţie se construiesc cu imaginaţia, cu arta combinaţiilor. Se construiesc odată cu limba, se definesc în raport cu un stil. Pentru toate acestea, literatura este ghid. O lume pur tehnologică nu este numai neumană; este, în primul rând, stupidă. Opţiunea de-a apăra cultura literară, deci cultura imaginaţiei şi a invenţiei, este una politică. Un cititor are totdeauna un avans intelectual asupra unui necititor. Europa a înţeles mereu acest lucru; acum este pe punctul să uite prioritatea umanităţilor. Alternativa este barbaria.

Ion Vianu

„Bună pentru cap“

» anul XX, 2009, nr. 5 (228)