Partea vie

 

Cassian Maria Spiridon

 

Literatura a fost prima mea descoperire din clipa cînd, odată alfabetizat, a început fabuloasa aventură prin labirintul cărţilor. Un labirint care aşteaptă să fie explorat şi-şi deschide noi şi deosebite drumuri cu fiecare pagină de literatură. În rest, se poate apela la diferite definiţii sau ziceri celebre, dar, pentru mine, bucuria lecturii, încîntarea de a cunoaşte această lume, parcă mai adevărată şi mai vie, mai autentică decît cea reală, este de ajuns nouă (dai lanu – este sintagma dintr-o rugăciune iudaică la care apelează N. Steinhardt pentru a aduce mulţumire şi arăta recunoştinţă faţă de tot ce-i datorează lui Hristos). Şi, hegelian vorbind, nu-i poezia cea mai înaltă formă de manifestare a spiritului? Cum să nu fii prezent cît de mult cu putinţă la aşa un banchet!

Literatura e bună în primul rînd pentru noi, cei care prin ea ne dăm un sens, sens ce ne iluzionăm că îl vom induce şi cititorilor. Totodată, fără scriitori limba s-ar vulgariza – să ne uităm la programele tv, unde, pe majoritatea canalelor, emisiunile sînt pentru imbecilizarea privitorilor. Fără scriitori limba ar încremeni, nu s-ar mai rafina, nu şi-ar lărgi posibilităţile de exprimare a unor subtilităţi filosofice etc.

După un sondaj realizat de curînd, lectura cîtorva pagini reduce stresul, în cîteva minute, cu aproape 80%, faţă de, spre exemplu, vizionarea unui program tv, prin care stresul se reduce cu doar 18-19%. Iată un argument statistic care lucrează în favoarea scriitorimii.

Cît priveşte revistele... la care ostenim de decenii (cum eşti tu, cu cele două decenii petrecute cu atîta folos întru afirmarea şi perpetuarea Apostrofului), văd în ele locul unde partea vie a literaturii române îşi află laboratorul de creaţie, dar şi spaţiul unde ne întîlnim semnăturile şi aflăm despre fiecare ce-l frămîntă, ce scrie etc.

Revista Apostrof, păstorită serios şi aplicat de către Marta Petreu, printre periculoasele stînci ale finanţării, argumentează cît de folositoare sînt tenacitatea şi talentul de a construi, lună de lună, o importantă publicaţie naţională de critică şi istorie literară, însoţită întotdeauna de pagini proaspete din poezia, proza, teatrul sau eseul colegilor noştri.

O felicit pe Marta Petreu şi echipa pentru bucuria oferită lună de lună prin apariţia, fără sincope, a Apostrofului.

Cassian Maria Spiridon

Partea vie

» anul XX, 2009, nr. 5 (228)