Pregătirea pentru dincolo

 

Adrian Popescu

 

Literatura este un mod al meu de a trăi, precum al altora, poate câteva mii, poate doar câteva sute de inşi, din România, un mod considerat uşor desuet, acceptat, tolerat, cu o anume îngăduinţă, un mod nu prea avantajos, social, care nu prea dă impresia de seriozitate azi, în lumea pragmatismului. Dar când a fost ea, literatura în sine, în afara unui cerc de „puţini fericiţi“, cu adevărat preţuită? Şi poate că e chiar bine că este marginală, când nu se lasă anexată, politic, ideologic, recte financiar.

O vocaţie, o meserie, o pasiune, o îndeletnicire, toate la un loc, în miraculoase proporţii, arta e libertate, omul e în căutarea adevărului, cel care-l face pe om „liber“, stă scris, cum deci să-l aserveşti pe autor unui scop imediat, limitat, strict utilitar?

La ce bun ceea ce facem, fiecare după strălucirea darului primit, a talentului, a inteligenţei artistice, inventivităţii? Nu mai mult decât la menţinerea unei stări de spirit normale, fireşti, care ne spune, chiar dacă nu cu voce tare, că locul nostru e aici, pentru a ne pregăti pentru dincolo. Că esenţial este să ne ştim destinul, destinaţia adică.

Literatura română ne aduce aminte că avem un loc inconfundabil în lume, bun, rău, aici la gurile Dunării şi la graniţa cu un fost imperiu, dar şi cu Europa de Apus, că suntem dincoace de curbura munţilor, prin multe date, mentalitate, obiceiuri, central-europeni, că o civilizaţie, cum a fost cea a „micului Paris“ interbelic, a aerului cosmopolit bucureştean, se face şi cu aportul literaturii vechi sau noi. Că revistele viabile, deschise ideilor, unor standarde general acceptate, noului, ca Apostroful celor douăzeci de ani glorioşi, construiesc imaginea credibilă a unei ţări civilizate. Alături de alte instituţii, ca universitatea, teatrul, cafenelele, de tip parizian sau vienez, cenaclurile, premiile, uniunile de creaţie, librăriile, saloanele de arte, muzeele.

„Apostrofilor“, Martei Petreu – un gând fratern la aniversare, aceeaşi „încăpăţânare“ de a face şi reface din documente, cercetare şi imaginaţie, mai ales, revista unor idealuri care se conturează „peste mode şi timp“.

Adrian Popescu

Pregătirea de dincolo

» anul XX, 2009, nr. 5 (228)