Destin şi zădărnicie

Norman Manea

 

Văd literatura nu doar ca o opţiune vitează şi implacabilă, ci şi ca un destin, care nu exclude, fireşte, zădărnicia. Prezentă însă, zădărnicia, în toate opţiunile omeneşti. Încît, nu putem decît să fim mulţumiţi dacă ni se îngăduie să perseverăm, o vreme, în propria noastră zădărnicie, la fel de bună – şi zadarnică – precum oricare alta, dacă nu cumva mai onorabilă în inocenţa şi inutilitatea ei. 

Apostroful a fost pentru mine o gazdă afectuoasă, de la început, şi sînt recunoscător că una dintre cele mai de calitate şi demne publicaţii ale României postcomuniste mi-a încurajat şi promovat zădărniciile.

 

New York, 8 aprilie 2009

Norman Manea

Destin şi zădărnicie

» anul XX, 2009, nr. 5 (228)