In memoriam Alain Paruit

 

Marta Petreu

 

 

S-a stins din viaţă, în 9 iunie a.c., la Paris, după trei săptămîni de spitalizare şi după o lungă suferinţă, pe care şi-a purtat-o cu demnitate, Alain Paruit.

Născut în 25 februarie 1939, în Franţa, dintr-un tată originar din Braşov şi o mamă originară din Ardennes, Alain Paruit a trăit în România între 1948 şi 1969, după care a emigrat în Franţa, unde a tradus peste 100 de volume de literatură şi filosofie românească.

Alain Paruit este traducătorul în Franţa al lui Eliade, Cioran, Dumitru Ţepeneag, Norman Manea, Bujor Nedelcovici, Paul Goma, Alexandru Vona, Virgil Tănase, Maria Mailat, Alexandru Papilian, Mircea Dinescu, Octavian Paler, Mariana Marin, Magda Cârneci, Virgil Ierunca, Ion Omescu, Mihail Sebastian, Cezar Baltag, Mircea Cărtărescu, Marta Petreu, Ion Mureşan ş.a. A tradus poeme de Ana Blandiana, Vasile Andru, Leonid Dimov, Marin Sorescu, Daniel Turcea, Bogdan Ghiu, Angela Marinescu, Ioana Crăciunescu, Ilie Constantin, Virgil Mazilescu, Gabriela Melinescu, Gellu Naum şi mulţi, mulţi alţii. Ultimele lui traduceri sînt din Cioran, şi anume volumele Transfiguration de la Roumanie şi De la France, precum şi texte din Cahier Cioran, toate trei apărute la editura pariziană L’Herne.

Literatura română pierde cel mai mare traducător din română în franceză pe care l-a avut vreodată.

Eu l-am cunoscut tîrziu, în 1995, după ce mai întîi fusese pentru mine, ca pentru atîţia alţii, o „voce“ de la Europa Liberă. L-am cunoscut la o serată literară, la Centrul Pompidou. Avea voluptatea profesională de a vorbi o limbă română perfectă, pură, evitînd cu obstinaţie orice franţuzism, chiar şi atunci cînd corespondentul în română era greu de dibuit. L-am văzut, atunci şi mai tîrziu, în casa lui şi a partenerei lui de viaţă, Odile Serre, pe care o cunoscusem deodată cu el. O casă cu o bibliotecă românească bogată şi cu rafturi întregi de cărţi traduse de el. Muncea enorm, lucrînd zilnic ore în şir la „odilator“ – cum îşi botezase şăgalnic ordinatorul, din recunoştinţă pentru Odile Serre, care îl învăţase să-l utilizeze –, traducînd literatura română într-o minunată franceză. Fusese prieten cu Eliade şi cu Christinel, iar cînd am fost odată la ei cu Ion Vartic, ne-a servit cafeaua pe o măsuţă cu tăblia delicată de marmură, pe care i-o făcuse cadou Christinel Eliade. Despre Cioran, la care ţinea foarte tare, ne-a povestit tot atunci poveşti năstruşnice; de pildă, ne-a povestit cum l-a însoţit o dată Cioran pînă la Editura José Corti, unde însă n-a vrut să intre, iritat că se zgîieşte lumea la el, şi-a rămas în stradă să-l aştepte. Iar cînd noi ne scriam în paralel cărţile despre Cioran, ne-a trimis fotografiile lui Cioran şi fotocopii după manuscrise cioraniene ca să ne ajute. Mie mai ales – pentru că tot ce ştia el despre prietenul său îi contrazicea ideea că acesta ar fi putut fi vreodată antisemit – a avut grijă să îmi trimită toate însemnările manuscrise ale lui Cioran care îl puteau disculpa în problema evreiască, fapt pe care l-am semnalat mereu în notele cărţii. La fel, ne-a povestit cum se împrietenise cu excentricul Alexandru Vona, cînd îi tradusese Ferestrele..., şi care îşi rescria cartea de la o zi la alta, anulîndu-i astfel lui, ca traducător, toată munca şi, mai grav, stricîndu-şi propria construcţie romanescă; Vona nu s-a potolit pînă cînd Alain, într-o zi, a sărit exasperat în picioare, izbind scaunul de pămînt şi strigînd: „Destul! Ajunge!“

Era uşor să-l îndrăgeşti, pentru că avea farmec, căldură şi măsură în toate. L-am văzut, în toamna anului 2005, luptîndu-se cu Tristan, fiul său şi-al lui Odile, care avea chef să meargă cu bicicleta, nu să-l aştepte pe Alain pînă termină de vorbit cu scriitorii. Şi am vorbit cu el la mijlocul lunii mai, felicitîndu-l pentru extraordinar de frumoasa traducere a lui Cioran.

Dumnezeu să-l odihnească!

Îmi place să cred că acum, după ce s-a stins, stă – Dincolo – la taclale cu Cioran şi cu Simone Boué, cărora le spune ultimele noutăţi literare.

 

10 iunie 2009

 

Marta Petreu

In memoriam Alain Paruit

» anul XX, 2009, nr. 6 (229)