In memoriam Fraga Cusin

 

 

Uniunea Scriitorilor din România şi Asociaţia Scriitorilor Bucureşti anunţă cu profundă tristeţe încetarea din viaţă a scriitoarei şi traducătoarei Fraga Cusin. Fraga Cusin s-a născut la 6 no­ iem­ brie 1945 în Bucureşti. A absolvit ca şefă de promoţie Facultatea de Litere, Secţia italiană-engleză, din cadrul Uni­ ver­ sităţii Bucureşti. A lucrat ulterior, în cea mai mare parte a vieţii, ca redactor la Rompres, Secţia engleză. Totuşi, Fraga Cusin s-a dedicat de-a lungul timpului marii ei pasiuni – tradu­ ce­ rea literaturii –, intrînd  de mulţi ani în rîndul celor mai apreciaţi traducători din Ro­ mâ­ nia de literatură britanică şi americană. Printre cărţile realizate de reputata traducătoare se nu­ mără titluri precum: O istorie a lui Dumnezeu: iudaism, creş­ tinism, islam: 4000 de ani de căutări, de Karen Armstrong; Do­ cumentele lui Platon de Peter Ackroyd; M-am măritat cu un comunist şi Complotul împotriva Americii de Philip Roth; Albastru pur şi Doamna şi licornul de Tracy Chevalier; Un gest de iubire de James Meek; Totul este iluminat de Jonathan Safran Foer. Ulti­ mul an din viaţă Fraga Cusin l-a dedicat memoriei soţului ei, poetul Adi Cusin, plecat dintre noi în aprilie 2008, ea fiind coautoare, alături de Daniel Corbu, a volumului postum Umbra punţilor – Adi Cusin – opera poetică, volum care va fi lansat la Iaşi, în luna iunie. Prin dispariţia Fragăi Cusin, literatura română şi lumea literară românească suferă o grea pierdere.

 

***

In memoriam Fraga Cusin

» anul XX, 2009, nr. 6 (229)