Poesis 20

 

Poesis, revista înfiinţată şi condusă de George Vulturescu, a intrat, la fel ca Apostrof-ul, ca Arca etc., în al douăzecilea an de existenţă. Fenomen insolit pentru Satu Mare, Poesis-ul a venit pe un teren gol, căci tradiţia locală lipsea cu desăvîrşire. Datorită ţinutei publicistice şi datorită festivalurilor anuale Poesis, revista s-a impus rapid, devenind o instituţie importantă a vieţii culturale, scriitoriceşti, din Satu Mare şi din ţară. Fireşte, meritul iniţiatorului – al lui George Vulturescu – a fost hotărîtor. Din fericire pentru revistă, s-au găsit şi finanţatori locali care să-i asigure apariţia, Dumitru Păcuraru fiind cel mai important dintre ei. Numărul sărbătoresc al revistei, 218-220, a fost lansat în mai, în cadrul Zilelor Poesis. Un adevărat festival, cu invitaţi de marcă, premii şi lansări de carte. Dumitru Ţepeneag şi Nicolae Breban au fost vedetele festivalului. În revistă, ca de obicei, texte interesante despre fenomenul poetic românesc şi universal: Vasile Spiridon scrie despre Panorama critică a poeziei româneşti... a lui Marin Mincu, Viorel Mureşan comentează poezia lui Dumitru Chioaru, Radu Cange scrie despre un poet minunat, plecat dintre noi, Dan David, Gheorghe Glodeanu reconstituie profilul lui Paul Miron; două interviuri interesante, cu Horia Gârbea şi Octavian Soviany; un atelier critic de traduceri, pus în pagină de Simion Dănilă, pe seama unui celebru poem al lui Rilke, apoi multă poezie întregesc numărul.

Îi dorim revistei Poesis, precum şi generosului ei redactor-şef, George Vulturescu, viaţă lungă şi uşoară, adică bani pentru numere multe şi frumoase.