În urma reuniunilor Comisiei de validare a Uniunii Scriitorilor din anul 2009, Comisia a propus Consiliului usr, la şedinţa din 17 iunie 2009, iar acesta a hotărît să fie admişi ca membri în Uniunea Scriitorilor următorii autori din Filiala Cluj:

Ion Antoniu

Mircea Arman

Diana Cozma

Iulia CubleŞan

Elisabeta Donca Kirschmajer

Tatiana Dragomir/Tatiana Iţoaie

Farkas Wellman Endre

Jancsó Miklós

Laura Poantă

Ilie Sălceanu

Daniela Sitar Tăut

Felicia Şerban

***

Noi membri USR

» anul XX, 2009, nr. 7 (230)