In memoriam Constantin Ciopraga

 

Uniunea Scriitorilor din România anunţă cu deosebită tristeţe încetarea din viaţă a academicianului Constantin Ciopraga, distins critic şi istoric literar, prezenţă marcantă a vieţii culturale româneşti vreme de multe decenii. Constantin Ciopraga s-a născut la 12 mai 1916 la Paşcani. A absolvit Facultatea de Litere la Iaşi în anul 1942, fiind profesor de liceu, apoi  universitar, doctor docent în filologie, deţinător a numeroase poziţii importante la universităţi româneşti, lector la Sorbona. Constantin Ciopraga a debutat în presa literară încă din anul 1930. A realizat numeroase studii monografice, dintre care sînt citabile cele despre Calistrat Hogaş, G. Topârceanu şi Hortensia Papadat-Bengescu. A practicat critica literară cu seriozitate şi aplicaţie, calităţi recunoscute de la primele volume apărute pînă la cele recente, rămînînd activ şi implicat în viaţa literară pînă la senectute. Constantin Ciopraga a fost un reputat profesor, un cunoscător profund al literaturii române şi un critic deosebit de atent cu toate aspectele operelor analizate. Critica şi istoria literară au reprezentat pentru Constantin Ciopraga domenii în care şi-a exercitat competenţa fără ostentaţie, dar cu admirabilă perseverenţă şi exactitate, a fost îndrumătorul a mii de studenţi şi sute de doctoranzi, care îi datorează o mare parte din cunoştinţele acumulate. A fost de asemenea autorul unor volume de poezie. Aproape centenar, Constantin Ciopraga a fost pînă la capătul existenţei sale un scriitor prezent în primul plan al criticii, un profesor exemplar şi un minunat coleg. Prin dispariţia lui Constantin Ciopraga, critica românească, învăţămîntul nostru filologic şi întreaga viaţă literară suferă o ireparabilă pierdere.

 

 

***

In memoriam CONSTANTIN CIOPRAGA

» anul XX, 2009, nr. 2 (225)