In memoriam Grigore Vieru

 

Uniunea Scriitorilor din România şi Asociaţia Scriitorilor Bucureşti anunţă cu profundă durere încetarea din viaţă, duminică, 18 ianuarie, a poetului Grigore Vieru, unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori din Republica Moldova şi un apărător al limbii române în această ţară. Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935, în satul Pererita, de pe malul stâng al Prutului, fostul judeţ Hotin. A absolvit  Institutul Pedagogic „Ion Creangă“ din Chişinău, Facultatea de Filologie şi Istorie. A debutat în anul 1957 cu o plachetă de versuri pentru copii, urmată de numeroase volume de aceeaşi factură. În 1968 publică un volum de versuri, apreciat de critica literară drept o foarte originală apariţie a acelor ani. Trei poeme din volum sunt intitulate: Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Brâncuşi, iar alte două sunt închinate lui Nicolae Labiş şi Marin Sorescu. Asemenea dedicaţii apar pentru prima oară în lirica basarabeană postbelică. În 1985, în săptămânalul Literatura şi Arta a apărut primul text poetic postbelic tipărit în Basarabia cu litere latine, semnat de Grigore Vieru. Poetului i s-a acordat cea mai prestigioasă distincţie internaţională în domeniul literaturii pentru copii: Diploma de onoare Andersen. În acelaşi an a apărut volumul de versuri Rădăcina de foc la Bucureşti. În 1989, Grigore Vieru a devenit deputat. În 1990, a fost ales membru de onoare al Academiei Române. După cucerirera independenţei de stat a Republicii Moldova, Grigore Vieru a continuat să militeze pentru idealurile românismului şi a publicat numeroase volume în România şi Republica Moldova, iar poezia sa a fost tradusă în numeroase limbi europene. Grigore Vieru a fost un mare prieten al literaturii române şi al scriitorilor români, pe care i-a numit întotdeauna fraţii săi. Prin dispariţia lui Grigore Vieru, poezia română şi literatura pentru copii pierd un autor înzestrat, un scriitor care s-a dedicat cu ardoare literaturii sale şi limbii în care a creat.

 

***

In memoriam Grigore Vieru

» anul XX, 2009, nr. 1 (224)