In memoriam Eugen Cizek

 

Uniunea Scriitorilor din România şi Asociaţia Scriitorilor Bucureşti anunţă cu profundă tristeţe încetarea din viaţă a distinsului istoric literar Eugen Cizek. Eugen Cizek (după numele la naştere, Eugen Antoniu) s-a născut la 24 februarie 1932, la Bucureşti. A absolvit studii de filologie clasică la Universitatea din Bucureşti în 1955 şi a devenit doctor în filologie în 1968, apoi docteur-čs-lettres al Universităţii din Lyon (1973). Eugen Cizek a fost membru al Société des Études Latines (Paris). Opera sa bogată şi consistentă cuprinde, între altele, lucrările: Evoluţia romanului antic, 1970; Seneca, 1972; L’époque de Néron et ses controverses idéologiques, 1972; Tacit, 1974; Structures et idéologie dans „Les vies des douze Césars“ de Sučtone, 1977; Epoca lui Traian, 1980; Istoria literaturii latine, 2 vol., 1994; Istoria în Roma antică: teoria şi poetica genului, 1998; Mentalităţi şi instituţii politice romane, 1998; Essay sur théorie de l’histoire, 1998. A coordonat Romano-Dacica: izvoarele antice ale istoriei României, 2 vol. (1994-2001). Pentru lucrările sale valoroase, în anul 1982 a primit Premiul T. Cipariu al Academiei Române şi Premiul adelf al Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Franceză din Paris. Prin dispariţia lui Eugen Cizek, Uniunea Scriitorilor din România, al cărei membru a fost, şi istoria noastră literară suferă o dureroasă pierdere.

***

In memoriam Eugen Cizek

» anul XX, 2009, nr. 1 (224)