• Iperione. Poesie scelte (Fermenti Editrice, 2008, 200 p.), antologia celui mai mare poet liric român, Mihai Eminescu, a fost concepută după criterii de maximă deschidere spre public, reunind cele mai frumoase poeme eminesciene, selectate de Geo Vasile, care este şi autorul versiunii italiene. Cartea dispune de un scurt aparat critic strict necesar: comentarii deja consacrate în istoria literaturii române, succinte, dar substanţiale date despre viaţa şi opera lui Eminescu, precum şi o notă a traducătorului. Postfaţa, care se ocupă cu „Receptarea lui Eminescu în Italia“, este semnată de românistul Fulvio del Fabbro. Iperione. Poesie scelte reprezintă prima tentativă a unui italienist de a traduce în italiană un compendiu al celor mai frumoase piese poetice eminesciene (70, dintre care 48 antume şi 22 postume).

  

***

Iperione. Poesie scelte

» anul XX, 2009, nr. 1 (224)