• Plumb. Versuri./ Plumb. Versuri, parcimonioasă selecţie (peste 80 de texte poetice) din opera celui mai actual dintre interbelicii români, este prima antologie bilingvă româno-italiană a lui George Bacovia care apare în Italia (Fermenti Editrice, 2008, 120 p.), oferind cititorului italofon o biobibliografie şi o prefaţă semnate de Geo Vasile. Selecţia făcută de italienistul român n-a avut cum să evite un anume subiectivism ţinând de cititorul, dar şi de traducătorul Geo Vasile, chiar dacă mereu atent la valoarea estetică a textului, la forţa de a-l reprezenta pars pro toto pe Bacovia, cel al etapelor parcurse începând cu „poza“ simbolistă a volumului Plumb (1916) până la „proza“ din Stanţe burgheze (1946), dar şi pe poetul partiturii unice, clarvăzătoare, de mare impact pentru poezia română atât în ultimele trei decenii, cât şi acum, la 50 de ani de la moartea sa.

***

Plumb. Versuri

» anul XX, 2009, nr. 1 (224)