Kierkegaard 2058?

 

Ştefan Bolea

 

Humanitas a editat, de curând, volumul al doilea al operelor complete ale lui Kierkegaard. Iniţiativă excelentă, pentru că absenţa unei ediţii exhaustive Kierkegaard este o carenţă a culturii române. Ar trebui tradus de asemenea Schopenhauer complet, pentru că traducerea din Lumea ca voinţă şi reprezentare de la Editura Moldova este inutilizabilă. De asemenea, Editura Hestia ar trebui să accelereze editarea lui Nietzsche, în varianta Colli-Montinari – am rămas, pesemne, blocaţi la volumul 6, postumele rămânând în continuare netraduse.

Excelenta traducătoare Ana-Stanca Tabarasi foloseşte ediţia Gads a operelor complete, în 55 de volume, Soren Kierkegaards Skrifter (28 de volume de text, incluzând, printre altele, pagini din jurnal, carnete sau scrisori şi 27 de volume de comentarii). O asemenea ediţie Kierkegaard ar schimba complet datele asupra filosofului danez şi ar da naştere la cercetări filologice novatoare.

Să spunem că ar fi mulţumitor să avem în limba română ediţia Hong-Hong, de la Princeton University Press, de 26 de volume, care a fost tradusă timp de mai bine de 20 de ani. Totuşi, trebuie semnalată o problemă inerentă – primul volum din seria operelor complete Kierkegaard de la Humanitas a apărut la sfârşitul anului 2006, al doilea în iunie 2008. Există o cezură de aproape doi ani între volume. Dacă s-ar traduce ediţia Princeton (care în curând nu mai va fi actuală, după cea de 55 de volume de la Gads), am avea în româneşte Kierkegaard complet peste aproximativ 50 de ani. Chiar presupunând că volumele 6, 8 şi 19 (din ediţia Hong-Hong) ar fi traduse într-un ritm mai lejer, pentru că avem ediţii acceptabile după Frică şi cutremur, Conceptul de anxietate, Boala de moarte, tot este un deadline dezamăgitor.

Luând în calcul eventualele considerente personale ale traducătoarei (proiecte adiacente, intermitenta absenţă a motivaţiei – pentru că nu te poţi seta să traduci Kierkegaard o jumătate de secol), Kierkegaardul de la Humanitas oscilează între probabil şi posibil. Ar fi fost mai nimerit să fie selectaţi trei-patru traducători specializaţi în limba daneză, cu pregătire filosofică, care să finiseze editarea completă a lui Kierkegaard în româneşte până în 2015, cel târziu. Din păcate, avansăm greoi şi trebuie luptat cel puţin încă două decade pentru a ne lăuda cu un sincronism autentic. Ar mai exista o nemulţumire: Sau-sau nu apare complet în limba română. După ce aproape două decenii a trebuit să rezistăm cu traduceri inconsistente şi obscure din Diapsalmata sau Jurnalul seducătorului, care mizau pe un Kierkegaard comercial sau mozartian, trebuie să mai aşteptăm (câteva luni? câţiva ani?) pentru volumul al doilea din Sau-sau. Inutil să mai remarc că volumele 2 şi 3 din seria operelor complete trebuiau să fie publicate simultan.

 

Ştefan Bolea

Kierkegaard 2058?

» anul XIX, 2008, nr. 12 (223)