Şedinţa Comitetului Director al usr

 

Vineri, 21 noiembrie 2008, a avut loc şedinţa curentă a Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor, prezidată de dl preşedinte Nicolae Manolescu. Comitetul a luat în discuţie problemele la zi ale Uniunii, şi anume: realizarea la sediul usr a unui monument dedicat scriitorilor din România încarceraţi de regimul comunist, iniţiativă pentru care există fonduri din finanţarea acordată de mcc pentru Centenarul Uniunii, proiectul noului statut al Uniunii, în urma şedinţei comisiei alese de Consiliu să centralizeze propunerile din filiale, participarea usr în cadrul anuc şi, prin această asociaţie de uniuni, la eca (European Committee of Artists), raporturile usr cu Centrul pen România, finalizarea remedierilor la Vila „Zaharia Stancu“ de la Neptun, în urma defecţiunilor apărute în sezonul de vară, aprobarea unor cereri ale filialelor şi membrilor usr. Dl Gabriel Chifu, secretarul Uniunii, a informat Comitetul că, în urma demersurilor întreprinse de conducerea usr, vor începe în curînd lucrările de restaurare a sediului din Calea Victoriei, nr. 115. Comitetul a hotărît ca următoarea sa şedinţă şi cea a Consiliului Uniunii să se desfăşoare joi, 11 decembrie.

 

***

Şedinţa Comitetului Director al USR

» anul XIX, 2008, nr. 12 (223)