Avangarda Rusă

  

Însurăţei

 

Sighizmund Krjijanovski

(1887-1950)

  

Tinerii însurăţei (cu ochii ca prunele în

beatitudine de compot),

Cu ei e mămica într-un pătat capot:

Intrat-au în cupeu.

 

Cu geamantanele m-au înghesuit în ungher,

Pe poliţi – cutii, sub divane – boccele fel

de fel.

Ne urnim. Plecăm.

 

El şoptea ceva, ea hohotea

Şi, întorcându-se cu spatele, mama muşca

Dintr-o pară-prăsadă.

 

El mâna-i strângea uşor, ea – se jena...

Barem de s-ar fi-necat cu-mbucătura

maică-sa!

O, dacă s-ar întâmpla!...

 

Scotocesc în rucsac: „un dicţionar –

scris-oral“,

Cărţi: iluzii în pătrăţele de percal...

Ce plictiseală...

 

Vagoanele-i cântau melodia fără cuvinte.

În jur, amurgul se aşternea cuminte.

Plic-plictiseală...

 

Tăcut, priveam spre stinsele depărtări.

„Pentru ei“, seara aprindea stele şi arătări...

Bine’nţeles, „pentru ei“!

  

Traducere şi antologie de Leo Butnaru

SIGHIZMUND KRJIJANOVSKI

ÎNSURĂŢEI

» anul XIX, 2008, nr. 11 (222)