Ion Ianoşi la 80 de ani

 

Ciprian Bota

 

Autor a peste 30 de cărţi, profesor de filosofie, estetică şi istoria mentalităţilor, formator a zeci de generaţii de studenţi şi doctoranzi, traducător, Ion Ianoşi a împlinit în luna mai 80 de ani, cu această ocazie Editura Europress Group publicând, în îngrijirea Aurei Christi şi a lui Alexandru Ştefănescu, un volum omagial: Ion Ianoşi 80.

Editorii au încercat să surprindă personalitatea intelectualului octogenar din mai multe perspective, fişa biobibliografică, dialogurile cu Ion Ianoşi şi articolele inedite scrise de acesta în perioada 2006-2008 alternând cu textele critice prin care intelectuali români de seamă se raportează la scrierile acestuia sau încearcă să-i pună în lumină personalitatea complexă.

După parcurgerea volumului, imaginea care se conturează în mintea cititorului, dincolo de diversitatea perspectivelor din care este descrisă activitatea creatoare a scriitorului omagiat, este cea a unui intelectual care încearcă să nu trădeze ceea ce el consideră a fi adevărata vocaţie a unui cărturar: a scrie cărţi şi a ţine cursuri universitare. Bineînţeles că nu a fost uşor, cei peste 50 de ani de activitate intelectuală desfăşurându-se în cea mai mare parte în perioada comunistă, însă, la cei 80 de ani, Ion Ianoşi are luciditatea şi curajul de a privi în faţă trecutul, fără a-l cosmetiza sau judeca potrivit clişeelor şi prejudecăţilor la modă. În plin regim totalitar, scriitorii şi universitarii profesionişti ori se exilau (dacă puteau, bineînţeles), ori intrau în anonimat sau pendulau între concesii mai mici sau mai mari şi nesupunere. De aceea, ei nu trebuie analizaţi, conform lui Ianoşi, în grup, ci fiecare în parte, încercând să evităm generalizările excesive şi categorizările maniheiste, chiar dacă presiunea exercitată de prezent în interpretarea trecutului este puternică. Pentru o înţelegere pertinentă a acestui fenomen, credem noi că trebuie mers chiar mai departe, încercând o disociere clară între valoarea unui scriitor şi gradul mai mic sau mai ridicat de oportunism al acestuia, adică între estetic şi etic, lipsa unei astfel de diferenţieri putând provoca foarte uşor o confuzie a valorilor.

Desigur, Ion Ianoşi nu e ancorat doar în trecut, chiar dacă se raportează constant la acesta, astfel că mare parte din textele care apar pentru prima oară în acest volum ating şi probleme stringente ale prezentului: raportul dintre credinţă şi necredinţă, toleranţa sexuală, multilingvism, proprietate etc. Aceeaşi luciditate şi încercare de a realiza o analiză nuanţată a fenomenelor străbate şi aceste texte, fără a se cădea însă
într-un relativism nivelator. Scriitorul octogenar rămâne fidel aceloraşi valori umaniste în care a crezut toată viaţa, valori catalogate de obicei ca de stânga: toleranţă, solidaritate, dreptate, egalitate, încercând să se raporteze la fenomenele sociale, politice sau culturale pornind de la principii clare şi să evite presiunile la care este supus orice intelectual, indiferent de sistemul social şi politic în care trăieşte.

La 80 de ani, Ion Ianoşi se încăpăţânează, aşa cum el însuşi recunoaşte, să reia zilnic „jocul cu mărgele de sticlă“, citind şi scriind cărţi sau ţinând cursuri. Calitatea sa de dublu minoritar (evreu şi maghiar), hotărârea de a-şi schimba identitatea culturală, renunţând la limba maternă (maghiara) în favoarea românei, cunoaşterea câtorva limbi străine, capacitatea de a interpreta fenomenele dintr-o perspectivă interdisciplinară, spiritul cosmopolit şi tolerant ne oferă nu atât imaginea unui cărturar dintr-o lume pe cale de dispariţie, cât o prefigurare a intelectualului mileniului trei, capabil să-şi asume identităţi multiple într-o lume globalizată, fără a renunţa însă la rigoare şi profesionalism. El poate fi deci un posibil model pentru orice viitor intelectual, parcurgerea volumului omagial putând fi un prim impuls pentru a merge mai departe şi a pătrunde în lumea celor peste 30 de cărţi scrise de către Ion Ianoşi.

 

CIPRIAN BOTA

ION IANOŞI LA 80 DE ANI

» anul XIX, 2008, nr. 10 (221)