În atenţia scriitorilor braşoveni!

 

Un colectiv de filologi coordonat de prof. dr. Mihaela Malea Stroe pregăteşte redactarea unui Dicţionar al scriitorilor braşoveni (sec. al xx-lea).

Avem în vedere scriitori români, germani, maghiari şi de alte naţionalităţi,

 

• născuţi în judeţul/oraşul Braşov şi activi în acest spaţiu;

• născuţi în alte judeţe, dar stabiliţi şi activi în judeţul/oraşul Braşov;

• născuţi în judeţul/oraşul Braşov, dar stabiliţi şi activi în alte localităţi din ţară sau străinătate.

 

Solicităm sprijinul şi colaborarea colegilor filologi de la Universitatea „Transilvania“, ale usr, ale aspro, ale bibliotecilor judeţene, ale comisiilor judeţene de cultură, ale editurilor şi, în cazul scriitorilor care nu mai sunt în viaţă, sprijinul urmaşilor în furnizarea datelor şi informaţiilor necesare pentru realizarea dicţionarului.

Adresăm scriitorilor braşoveni rugămintea de a completa chestionarul alăturat şi de a trimite până la 1 decembrie 2008 răspunsurile (redactate cu diacritice!), în format electronic, ca document ataşat, la adresa scriitori.brasoveni@yahoo.com, sau dactilografiate la două rânduri, pe adresa Muzeul Casa „Ştefan Baciu“, Str. Dr. Gh. Baiulescu, nr. 9, 500107, Braşov/România.

Mulţumim anticipat tuturor celor care vor contribui cu promptitudine şi seriozitate la realizarea acestui demers şi, implicit, a unei lucrări de referinţă.

 

Chestionar

1.  Nume:

2.  Prenume:

3.  Pseudonim (dacă e cazul):

4.  Data naşterii: zi, lună, an

5.  Locul naşterii: sat, comună, oraş, judeţ

6. Părinţii: prenumele şi numele tatălui; prenumele mamei şi numele anterior căsătoriei

7. Studii: elementare, liceale, universitare, postuniversitare (instituţia, localitatea, anii de studiu)

8. Anul stabilirii în ţara de adopţie (pentru scriitorii din diaspora)

9. Condamnări/detenţii politice, domicilii forţate – cauzele condamnării, locul detenţiei, anii (dacă e cazul)

10. Anul primirii în usr sau alte uniuni/asociaţii de profil 

11. Colaborări la reviste: titlul revistelor, localitate (ţară)

12. Colaborări la volume colective – titlul volumului, coordonator, editură, oraş, ţară, an

13. Debut absolut: titlul revistei/periodicului, anul  

14. Debutul editorial: titlul volumului, anul publicării

15. Opera tipărită:  titlul volumului, genul – poezie, proză scurtă, roman, teatru, reportaj, memorialistică, eseu, critică şi/sau istorie literară – editura, oraşul, anul publicării

16. Traduceri din opera originală în alte limbi: titlul în traducere, traducătorul, editura, oraşul, anul publicării

17. Traduceri din literatura universală, în volum: autorul, titlul, editura, oraşul, anul publicării (numele colaboratorilor în cazul traducerilor realizate în colaborare)    

18. Referinţe critice selective:

 

• în reviste – autor, titlul revistei, număr, an

• în volume – autor, titlul volumului, editura, oraşul, anul

 

19. Premii literare: anul şi volumul pentru care s-au acordat

20. Alte informaţii şi date pe care le consideraţi utile

21. O fotografie

22. Adresă, telefon, e-mail

23. Semnătură

***

ÎN ATENŢIA SCRIITORILOR BRAŞOVENI

» anul XIX, 2008, nr. 9 (220)