In memoriam

Vasile Fanache

          Duminică, 13 octombrie, a încetat din viaţă V(asile) Fanache, profesor universitar, critic şi istoric literar, eseist, traducător, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.
          Născut în 5 aprilie 1934, la Ghirdoveni/Dâmboviţa, a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj (1958). Debut absolut cu critică literară în Steaua, 1958. Doctorat cu teza Poezia lui Mihai Beniuc, 1969. Volume: Poezia lui Mihai Beniuc, 1972; Revista Gând românesc şi epoca sa literară, 1973; Întâlniri: Critică şi istorie literară, 1976; Caragiale, 1984; 1997; Eseuri despre vârstele poeziei, 1990; Bacovia: Ruptura de utopia romantică, 1994; 2000; Lecturi sub vremi, 2000; Bacovia în 10 poeme, 2002; Chipuri tăcute ale veşniciei în lirica lui Blaga, 2003. Traduceri: Vladimir Jankélévitch, Ironia, 1994. A colaborat cu studii şi articole la volume colective: Studii de istorie literară şi folclor (1964), Studii literare: Din istoria presei culturale şi literare româneşti (1987), Dicţionar analitic de opere literare româneşti (I-IV, 1998-2003).
          Istoria literară românească suferă, prin moartea lui, o grea lovitură.

 

Lidia Novac

          Colegii din secţiile fostei Asociaţii a Scriitorilor Bucureşti (asb) din cadrul Uniunii Scriitorilor din România anunţă cu profundă tristeţe încetarea din viaţă a scriitoarei LIDIA NOVAC, cunoscută autoare de proză şi poezie pentru copii. Lidia Novac a fost o neobosită promotoare a literaturii pentru copiii de vîrstă şcolară şi preşcolară, scriind ea însăşi numeroase volume, dintre care, în ultimii ani, s-au bucurat de succes: Lebăda albastră, Povestea cireşelor la urechi, Privighetoarea şi ulciorul de aur, Rîndunica, fluturele alb şi zefirul. În cadrul Secţiei de literatură pentru copii şi tineret a ASB, Lidia Novac a făcut parte din Comitetul Director şi a fost pînă în ultimele zile o prezenţă activă, organizînd activităţi şi participînd cu însufleţire la acţiunile acestei secţii. Lidia Novac rămîne în amintirea colegilor ca o prezenţă plină de farmec şi moderaţie, o iubitoare pasionată a literaturii pentru copii şi a tinerilor cititori. Prin dispariţia scriitoarei Lidia Novac, literatura pentru copii şi tineret suferă o grea şi dureroasă pierdere.

 

Domnica Gârneaţă

          Filialele Bucureşti ale Uniunii Scriitorilor din România anunţă cu deosebit regret încetarea din viaţă a prozatoarei DOMNICA GÂRNEAŢĂ. S-a născut la 15 mai 1933 la Oneşti. A avut o activitate bogată de autoare de romane care s-au bucurat de deosebit succes, mai ales în rîndul cititorilor tineri, cunoscînd numeroase reeditări şi tiraje semnificative. Dintre acestea: Tributul, Izvorul cu apă vie, Zorii mireselor, Pe drum de seară, Inel, inel de aur. A fost apreciată de confraţi pentru delicateţea şi discreţia sa. A ţinut să-şi încheie viaţa în oraşul natal, unde a şi fost înmormîntată. Prin dispariţia Domnicăi Gârneaţă, proza românească suferă o dureroasă pierdere.

 

Nicolae Florescu

          La 6 noiembrie 2013 a încetat din viaţă criticul, istoricul literar, editorul şi publicistul Nicolae Florescu. Născut la 12 octombrie 1942, în Bucureşti, a debutat încă din vremea studenţiei, în „Iaşul literar“ (1962). Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza“, din Iaşi (1966), a fost redactor la Radiodifuziunea Română (1966-1970), secretar de redacţie şi redactor-şef adjunct la revista „Manuscriptum“ (1971-1980), redactor-şef la „Revista de istorie şi teorie literară“ (1983-1991). Între 1983 şi 2004 a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“. Din 1990 a reînfiinţat şi a condus revista „Jurnalul literar“.
          Opera sa cuprinde, între altele, Biografii posibile, I-III (în colaborare cu Ileana Corbea; 1973-1983), Profitabila condiţie. Romanul aventurilor secrete (1983), Itinerarii mirabile (1992), Istoriografia literaturii române vechi, I, Evoluţia metodelor de cercetare (1996), Întoarcerea proscrişilor. Reevaluări critice ale literaturii exilului (1998), Noi, cei din pădure. Reevaluări critice ale literaturii exilului, (2000), Divagaţiuni cu Anton Holban (2001), Nicolae Cartojan regăsind calea spre Padova (2001), Resemnarea Cavalerilor: reevaluări critice şi memorialistice ale literaturii exilului (în colaborare cu Ileana Corbea; 2002), Convorbiri prin timp (în colaborare cu Ileana Corbea; 2003), Mihail Sadoveanu între realitate şi mit (2011). A îngrijit editarea unor volume de Octav Şuluţiu, Anton Holban, Octavian Vuia, Mircea Eliade, Pamfil Şeicaru, Vintilă Horia.
          Prin dispariţia lui Nicolae Florescu, critica şi istoriografia noastră literară suferă o grea, ireparabilă pierdere.

***

In memoriam Vasile Fanache, Lidia Novac, Domnica Gârneaţă, Nicolae Florescu

» anul XXIV, 2013, nr. 11 (282)