Poeme de Ion Pop

Cămăşile

Mă uit la cămăşile mele
adunate prin ani,
aşezate pe umeraşe, parcă ar fi
în marş, aliniate, în pas tăcut.
Trupul meu nu e în ele, mi-l pot
numai imagina,
cu inima mea veche, bătând
în dreptul buzunarelor stângi.

Par că se umflă totuşi, din când în când,
uşor.

Ca la o adiere de Dincolo.


Muzeu

Ce întâmplare, astăzi, în Muzeu!
O mică, jenantă stridenţă,
când mi s-a părut că aud,
la mijloc de contemplaţie,
chiorăitul maţelor din eroul
stând drept şi demn
pe calul etern.

Şi totuşi, nu ţineam în mână
decât un măr, doar unul,
dar roşu, foarte roşu.
O albină
O albină învârtindu-se-n cerc
pe geamul ferestrei mele,
ea, cea obişnuită cu labirintul
fiecărei zile,
derutată acum
de neaşteptata opacitate
a aceleiaşi transparenţe.

Agresiune de nicăieri,
neştiinţă pură, –
şi mila asta a mea, nemilosul
începând dintr-odată
să-şi plângă de milă.


Moment

La un pahar de vin
cu prietenul tânăr, ca să sărbătorim
un premiu pentru bătrâneţe, –
o faşă în plus,
la intrarea în piramidă.

Vorbim de toate, destinşi,
vorbim, vorbim,
până ajungem la fraza
în care „s-au rărit cam mult oamenii“.

În tăcere şi foarte încet
ne sorbim apoi vinul roşu,
până foarte târziu,
ca şi cum am bea
din cupa ultimei Cine.


Deltă

Marea suferinţă se pare că a trecut.
Din larg
vin numai amintiri de valuri,
de stânci izbite,
de cam retorice gemete.
Ce-a fost până nu demult
lacrimă, sânge,
e-acum doar amintirea, pe limbă,
aproape ştearsă,
a sării de-odinioară.

Ai ajuns, în sfârşit, în Deltă,
calm, sub ţipete amicale
de pescăruşi.

Dar, dacă vrei, poţi desena chiar vulturi,
inofensive steme,
solemne-n zadar,
pe cerul nou.


Pace

Pace totală, – poetului târziu-modernist
i se pare că aude, încă o dată,
cum se trag, în stânga, în dreapta,
deasupra şi dedesubt,
necruţătoare linii.

Şi nu mai e scăpare.

Se ia măsură pentru pânze de fier,
pentru cămăşi însorite,
se prind în plase, precum fluturii de pe vremuri,
ţipetele de-acum.

Vei străluci pe veci,
în auriile chihlimbare, da.

Dar pentru alţi ochi.

 

Ion Pop

Cămăşile; Muzeu; O albină; Moment; Deltă; Pace

» anul XXIV, 2013, nr. 9 (280)