Céline şi baba

Ciprian Vălcan

 

Anatole France devenit patron de bordel ar face tot atît de mulţi bani ca o obscură tanti Rodica.

***
Fără ferocitatea bătrînilor scriitori am putea avea falsa impresie că trăim în Disneyland.

***
Aş acorda titlul de om al anului doar unei babe. Şi asta, an după an, vreme de o jumătate de secol.

***
Doar o babă ar putea fi mai feroce decît Céline.

***
Babele votează întotdeauna cu Marat.
Charlotte Corday li se pare o tîrfă.

***
Babele au mai multă compasiune pentru un mîţ chior decît pentru întreaga umanitate.

***
Inchizitorii au procedat cu multă înţelepciune acuzîndu-le pe babe de vrăjitorie: era singura şansă de a le arde pe rug...

***
Aşa cum ne spune o veche legendă armeană, pentru sufletul fiecărei babe se bat cîte şapte draci.

***
Nu mi-e teamă de regina-mamă, ci doar de regina-babă.

***
Un rege bătrîn începe să se teamă de demoni. O regină-babă nu se satură să-i invoce.

***
Propriul reumatism contează mai mult pentru o babă decît salvarea întregii planete. O zi fără junghiuri e mult mai importantă decît şase miliarde de leşuri.

***
Un Voltaire care n-ar fi devenit babă n-ar mai fi fost Voltaire.
La fel cum Rimbaud trecut de 19 ani n-a mai fost niciodată Rimbaud.

***
Deloc întîmplător, cele mai bune locuri la execuţiile publice erau ocupate de aristocraţi şi de babe. Babele n-ar fi îngăduit pentru nimic în lume să le scape nici cea mai mică picătură de sînge.

***
Babele nu citesc Shakespeare, citesc doar Gogol.

***
Orice înfruntare dintre Céline şi o babă ar fi cîştigată fără probleme de babă: în vreme ce Céline şi-ar rosti cu talent imprecaţiile, baba i-ar mînji obrajii cu excremente.

***
Ameninţările cu Judecata de Apoi nu au niciun efect asupra babelor. Pe ele nu le impresionează focurile iadului, ci doar rugurile din piaţa publică.

***
Dacă s-ar hotărî să scrie jurnale, babele ar scrie precum Léon Bloy.

***
Perspicacitatea psihologică a lui Nietzsche e datorată frecventării babelor. Opera lui n-ar fi fost la fel fără Malwida.

***
Discipolii babelor nu sfîrşesc niciodată pe eşafod.

***
Babele sînt singurii discipoli autentici ai cinicului Diogene.

***
Linguşitori mai iscusiţi decît babele nu poţi găsi nici la curtea Marelui Rege.

***
Poate că religia finalului nu va fi religia Paracletului, ci religia Babei.
Nu Sfîntul Duh, ci Baba eternă.

***
Copiii trăiesc încă în vecinătatea zeilor.
Noi, ceilalţi, în vecinătatea babelor.

***
Dacă i s-ar permite să mai creeze încă o dată lumea, baba ar găsi o soluţie originală: ne-ar face pe toţi babe...

***
Să trăieşti într-o lume în care şi tuaregii să fie doar babe...

***
Ne naştem zei şi sfîrşim ca babe. Nu e deloc surprinzător că ajungem să ne temem pentru soarta sufletului nostru.

 

Ciprian Vălcan

Céline şi baba

» anul XXIV, 2013, nr. 7 (278)