Comunicat din partea Comisiei de validare a USR

          Membrii stagiari ai USR care doresc titularizarea şi îndeplinesc condiţiile pentru aceasta (un stagiu de trei ani) vor depune la filialele USR unde activează un dosar care să conţină:
          • cărţile apărute în acest interval de timp;
          • cronici literare la aceste cărţi;
          • alte precizări bibliografice pentru completarea fişei personale (premii, participări la manifestări literare din ţară şi din străinătate, colocvii, festivaluri etc.).

***

Comunicat din partea Comisiei de validare a USR

» anul XXIV, 2013, nr. 2 (273)