Volumul Intertext: pânza de păianjen constituie prima manifestare publică a Grupului de Lectură „Intertext“. Înfiinţat pe 21 mai 2012, de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai Facultăţii de Litere (Universitatea din Bucureşti), proiectul are în vedere organizarea unor seminare despre literatura contemporană şi a unor dialoguri cu personalităţi din lumea culturală românească. Şedinţele se desfăşoară în Sala de expoziţii a Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bucureşti.
          Culegerea porneşte de la premisa că sincretismul este o constantă primară a creativităţii. Câţiva (Irina Georgescu, George Neagoe, Arabella Stan) au ales cercetarea micromonografică, oprindu-se la Marguerite Yourcenar, Ştefan Aug. Doinaş, respectiv Ilie Constantin. Andreea Popia se ocupă de cea mai tânără grupare literară din poezia românească de azi: generaţia 2000. Oana Purice şi Romina Verdeşi tratează problema confluenţelor între literatură şi celelalte arte (film, respectiv pictură), încercând să argumenteze în favoarea ideii că, la un moment dat, mentalităţile se apropie inconştient. Într-o direcţie asemănătoare se situează comunicarea Gabrielei Vătafu, care propune câteva repere ale unui domeniu încă marginalizat: literatura pentru copii. Lucrarea lui Florin Stroe reprezintă o scurtă istorie a latenţelor intertextualităţii.
          În ciuda eclectismului, Pânza de păianjen acoperă o realitate literară care, din multe puncte de vedere, se confundă cu istoria scrisului.

***

Intertext: pânza de păianjen

» anul XXIV, 2013, nr. 2 (273)