Sculptura în lemn a lui Ion Bledea

Marta Petreu

          La Editura clujeană Dacia a părut un album Ion Bledea, Sculptura în lemn (2012). Prefaţat de Mihai Dăncuş, Marta Petreu, Amalia Lumei şi Ovidiu Pecican, cu o fişă biografică şi cu lista expoziţiilor personale şi colective ale marelui sculptor, cu lista premiilor pe care le-a luat, volumul ne dă cîteva, necesare, instrumente de lucru. Grafic, albumul este o bucurie. Fotografiile sculpturilor lui Ion Bledea arată ce mare meşter este acesta şi ce bogată îi este inspiraţia. Ion Bledea stăpîneşte lumea veche a arhetipurilor, iar lemnele lui sînt însufleţite şi sugestive. El se joacă cu formele, închipuind: madone, dansuri, corpuri umane, femei cu cînepa în spate, ţărani în mişcare, năluci, încolţiri şi cîte şi mai cîte. Roza vîntului, Pomul vieţii, Poarta vieţii, Singurătate, Geneza, Portret de fată, Mica sirenă, Instrumentele timpului, Joc cu scoică, Portret de fată III, Fus orar, Regina nopţii şi altele, foarte multe, sînt splendide. Bledea scoate din mîinile lui de aur un univers viu şi enigmatic. Sculpturile figurative trimit la lumea arhaic-ţărănească, azi în curs de lichidare... căci peste cîţiva ani, ca să ştim cum au arătat ţăranii noştri din care mai toţi ne tragem va trebui să ne ducem la muzeu. Marele lui talent este însă la sculpturile simbolice, nonfigurative. Aici i se vede imaginaţia şi capacitatea de plasmuire, inspiraţia vie care întrezăreşte, în lemn, arhetipurile vieţii şi ale morţii. De pildă: sculpturile lui numite Poarta vieţii stilizează pînă la arhetip bazinul născător şi oul, fătul. Sau: Geneza III e un joc ambiguu de forme care sugerează simultan o cupă, o flacără şi totodată un bazin în care poate creşte sămînţa vieţii; Madona împachetează şi dezvăluie în lemn, în linii apăsate ca ridurile vieţii, mama şi pruncul, ca două ouă vii ascunse în faldurile de lemn. Ion Bledea este un sculptor mare, îţi spui, după ce îi priveşti sculpturile şi te laşi sorbit în ambiguitatea şi misterul viu al formelor lor.  
 

Marta Petreu

Sculptura în lemn a lui Ion Bledea (Ion Bledea, Sculptura în lemn. Prefaţat de Mihai Dăncuş, Marta Petreu, Amalia Lumei şi Ovidiu Pecican. Cluj: Editura Dacia, 2012)

» anul XXIV, 2013, nr. 1 (272)