Stahanov şi statuia


Ciprian VălcanDeşi nu mai sînt în stare să picteze nici măcar o mătură, artiştii noştri se arată gata oricînd să-şi taie urechea.


***

Fără să îndrăznească s-o mărturisească explicit, artistul contemporan are un singur idol: doctor Mengele...


***

Antichristul colecţionează numai sfinţi şi asceţi.
    Directorul muzeului său de istorie naturală e Ferrante.


***

Fiecare individ care se pretinde lucid are nevoie de măcar o lună pe an de lecturi din istoricii antici.


***

Idealul poeţilor blestemaţi – să-şi scrie operele pe piele de înger.


***

Stahanov îşi transformă duşmanii în statui.
    E mai uşor să lupţi cu statuile decît cu umbrele.

***
Orice mîntuitor e un anti-Stahanov.


***

În 2011, în Franţa erau 10 000 000 de pisici şi 8 000 000 de cîini. 62 000 000 de locuitori şi 18 000 000 de animale de companie. Fiecare al treilea francez îşi avea necuvîntătorul său.
    Peste 200 de ani, fiecare necuvîntător îşi va avea francezul său.


***

O studentă îmi povesteşte despre o bătrînă cu accente de mizantropie care ţinea mereu acelaşi discurs: „Nu există iubire, nu există nimic sfînt. Cînd o să mor, să mă ardeţi şi să-mi aruncaţi cenuşa la closet“.
    Pe lîngă această bătrînă, Timon mi se pare un biet fanfaron.


***

Singurul Mesia potrivit pentru noi e statuia Comandorului.
***

Geniile născute la noi sînt genii absurde.
    Nu poţi să aştepţi ivirea unui Boileau la Paşcani.


***

Doar doi maeştri ai nudului: Ingres şi Bonnard.


***

Un scriitor hun ar fi fost cel mai mare stilist al istoriei. El n-ar fi avut nevoie de obişnuitele unelte de scris, el ar fi dat cu biciul.


***

Un scriitor hun ar fi fost obligat să taie o sută de capete înainte de a i se permite să înceapă să scrie.


***

Scriitorul hun scrie cîte două rînduri pentru fiecare zece vrăjmaşi ucişi.
    El e parcimonios cu verbul, nu cu sîngele.


***

Scriitorul hun nu crede în zei, ci numai în lupi.


***

Scriitorul hun e şi niţel canibal: pe lîngă obişnuitele hălci de carne de cal, el nu refuză nici carnea de om.


***

Scriitorul hun e obligat să cultive fragmentul, căci el scrie între două bătălii, în goana calului. Nimic mai străin decît epopeea pentru un scriitor hun.


***

Scriitorii huni nu folosesc pamfletul sau epigrama pentru a-şi ataca inamicii literari. Ei au la îndemînă un mijloc mult mai direct – ei au săgeţi...


***

Îmi pot imagina cu uşurinţă Lisabona transformată într-un oraş cu doar trei categorii de locuitori: lustragii, cofetari şi scriitori.


***

Peste vreo douăzeci de ani, Portugalia va fi singura ţară din Europa în care artiştilor le va mai fi cu putinţă să trăiască.


***

Există oameni care îşi închipuie că au reuşit să cunoască lumea fiindcă au sedus două secretare.


***

Cei mai mari împăraţi ai Rusiei au fost tocmai aceia care şi-au chinuit cel mai mult supuşii.
    Pentru ruşi, un împărat blînd e un împărat slab, o cîrpă nemţească.


***

Portăresele şi pensionarii isterici sînt personajele de care ne izbim în vremurile ce prevestesc Apocalipsa.
    Antichristul e un insaţiabil cititor de reclamaţii anonime.


***

Antichristul nu e din spiţa lui Rimbaud, ci din aceea a lui Bacovia. El nu călătoreşte prin Africa, ci moţăie toată ziua la Bacău.


***

Probabil că singura moarte potrivită pentru un filosof e o moarte ţărănească.
    Un filosof nu-şi doreşte să moară la Spitalul American de la Neuilly.


***

Pentru contemporanii noştri, infernul e o zi din viaţa lui Amiel.

Ciprian Vălcan

Stahanov şi statuia

» anul XXIII, 2012, nr. 12 (271)