Mic tratat de estetică elementară


Radu StancaCapitolele

1. Estetic, artistic, frumos.
2. Scara artelor.
3. Doi inşi estetici: creatorul şi contemplatorul.
4. Obiectivitatea esteticei.


Estetic. Artistic. Frumos

1. Polivalenţa valorii. 0 valoare nu are numai o singură valenţă, ci mai multe. Astfel, o valoare estetică poate avea şi o valenţă etică, economică, artistică etc.
2. Ideea despre „familia valorii“. Mai multe valori pot fi cuprinse într-o aceeaşi familie prin notele comune pe care le rezumă una dintre ele. Astfel, familia valorii frumosului cuprinde valorile armoniosului, ale proporţionatului etc...
3. Valori estetice – valori; aprehensiune prin forţele imaginaţiei, raţiunei, Astfel – graţiosul, sublimul, subtilul, drăgălaşul, finul, urâtul, grotescul, tragicul, comicul
4. Valori artistice – valori; aprehensiune prin forţele percepţiei sau intuiţie – valori ale materialului şi ale modului de preluare a lui – coloarea ® coloritul, desenul ® desenatul, pictura ® pictatul, cuvântul ® scrisul, sunetul ® compusul.
 
Valorile estetice sunt valori care trezesc sentimente. La fel, cele artistice. Dar, pe cînd cele dintâi nu sunt legate de o „formă“ oarecare, celelalte sunt întotdeauna dependente de o „formă“.


                              Doi inşi estetici
                              Tipologia creatorilor

                              criteriul psihologic
                              criteriul istoric
                              criteriul adecvat-artistic
                         tipul muzic        tipul plastic


Expresiile contemplaţiei: aplauzele
etc.

Obiectivitatea esteticei

a) Ideea de unitate în varietate.
b) Relativismul esteticei literare.


                                                                                 200 pag[ini]


Mic tratat
de estetică elementară


I. Estetic, artistic, frumos     1. Polivalenţa valorilor
                                        2. Familie de valori
                                        3. Valori estetice
                                            Graţiosul. Tragicul. Comicul etc.
                                        4. Valori artistice
                                        5. Frumosul natural şi Frumosul artistic

II. Scara artelor                  1. Problema materialităţii în artă
                                        2. Complementaritatea artelor
                                        3. Spaţiu şi artă
                                        4. Distribuţia artelor
                                        5. Categorii artistice
                                                  atmosfera etc.
                                                  ideea
                                                  subiectul

III.  Doi inşi estetici:
    creatorul şi contemplatorul

            1. Tipologia creaţiei artistice
                a) tipul muzic cu subtipul liric
                                                    muzical
                                                    dinamic
                                                    epic
                                                    dramatic
                b) tipul plastic cu subtipul pictural
                                                     sculptural
                                                     tectonic
                                                     imagistic

            2. Combinaţia tipurilor

            3. Producere, execuţie, interpretare, contemplaţie.

            4. Expresiile contemplaţiei: aplauzele, elogiul, critica aplicată.

            5. Educarea creaţiei şi a contemplaţiei; cultura !

IV. Poate fi estetica o ştiinţă?
            1. Ideea de unitate în varietate!
            2. Relativitatea criticei de artă!


Schiţă pentru o istorie a esteticii

    Primul început al esteticii
                Presocraticii
                Socrate. Pragmatismul esteticii
                Platon. Un dilematic
                Aristot. Ştiinţificul.
                Neoplatonicii. Extaziaţii.

    Al doilea început
                Evul mediu. Eflorescenţa artisticului
                Renaşterea.    Alberti
                                     Lionardi
                                     Scaliger

    Al treilea început
                Raţionalismul
                Baumgarten
                Iraţionalismul

    Autonomia esteticii
                Prekantienii
                Kant. 0 statuie a esteticii

    Diferenţierea problemelor Esteticii
                Idealism
                Formalism
                Subiectivism    Psihologism
                                     Intuiţionism
                Obiectivism

Radu Stanca

Mic tratat de estetică elementară

» anul XXIII, 2012, nr. 12 (271)