In Memoriam Ion Vădan

          Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj, anunţă cu durere încetarea din viaţă, în 22 octombrie, a poetului, prozatorului şi editorului ION VĂDAN. Născut la 1 octombrie 1949 în localitatea Gelu, judeţul Satu Mare, a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai“ Cluj (1973). Debut absolut în Drapelul roşu, 1967. Debut editorial în volumul colectiv Popas printre poeţii tineri, 1975. Fondator al revistei Pleiade (1990) şi membru fondator al revistei Poesis, a condus, în ultimii ani, Editura Dacia, respectiv Dacia XXI. Pentru opera sa (amintim volumele Borgum centenarium, 1983; Izvor regăsit, 1988; Laudă pământului, 1990; O trăsură cu pitici, 1992; Litera T, 1996; Don Juan în provincie, 1996; Iarba magnetică, 1997; Fuga din urbe, 1997; Elegii din cariera de marmură, 1998; Lupta cu îngerul, 1999; Scrisori către Edith Södergran, 2 vol., 2000; Week-end în infern, 2000; Elegii din Nordburg, 2001; O poveste cu pictori, 2005; Noapte cu Fernando Pessoa, 2011 etc.) a fost răsplătit cu Premiul pentru proză al revistei Tribuna, Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Cluj.
          Transmitem condoleanţe şi gânduri de îmbărbătare familiei.
          Odihnească-se în pace!

Comitetul Filialei Cluj a USR

***

In Memoriam Ion Vădan

» anul XXIII, 2012, nr. 11 (270)