Constanţa Buzea

Hristos a înviat!
Sănătate, pace şi iubire!

11 aprilie
2010
Bucureşti

Draga mea Letiţia [Ilea],
     Apăruse recenzia din Rom.[ânia] lit.[erară] şi peste câteva zile am primit şi cartea ta „Blues pentru cai verzi“. Mă bucur să o am şi s-o citesc, la rând şi pe sărite, un volum extraordinar, exemplar, sobru, modern şi dureros, cuvântul tău înainte, citatul din Mariana Marin, citatul ales din Andrei Zanca, Am văzut creerul auriu la raftul de poezie, mulţumesc pentru dedicaţie, vin la locul ales să-mi primesc cafeaua promisă, după citire şi recitire.
     Ştii că te iubesc, Letiţia, chinurile tale şi-ale mele, înţelese, exprimate, scrise şi suferite, în izvor bogat depresiv geamăn, tristeţea ta, cuminţenia ta, lacrimile tale în singurătate, tatăl tău lângă ceilalţi care ţi s-au dus, antrenamentele cu fiecare pe un peron de noapte, fotografii şi cărţi sub steaua polară.
     Te îmbrăţişez cu iubire şi cu respect colegial, cu setea din suflet, şi eu, de pe locul meu se vede înţelepciunea ta între capcane…
       Cu drag, Constanţa

 

 

Constanţa Buzea

***

» anul XXIII, 2012, nr. 10 (269)