Veneţia în acuarelă

Amalia Lumei

          Miercuri, 10 octombrie 2012, la ora 18, galeria clujeană Danel a găzduit vernisajul expoziţiei Culorile Mediteranei de Liviu Vlad. Evenimentul marchează ieşirea în public, pentru prima oară, a coloristului şi acuarelistului, expoziţiile anterioare ale artistului fiind dedicate desenului şi neexploatând decât cu mare parcimonie posibilităţile cromatice. Preocupat de luminozitate şi de transparenţa aerului, Liviu Vlad găseşte în aşezările citadine ale Sudului european – Italia şi Franţa sunt destinaţiile alese – prilejul de a contempla şi studia diafanul. Având grija acurateţei figurative, dar lăsându-se cu plăcere confiscat, deopotrivă, de jocurile grafice ale impresionismului şi postimpresionismului, Liviu Vlad înaintează netulburat pe o cale proprie, mai puţin atent la etichete decât la un parcurs menit să developeze obsesii şi continuităţi care îi conferă un profil de neconfundat. El ştie, de aceea, să evite cu dezinvoltură clişeistica veneţiană, scoţând toposul de sub marca decadentă pe care, din secolul al XVIII-lea încoace, artiştii i-au confecţionat-o. Cetatea din lagună devine astfel, la Liviu Vlad, prilej de etalare exuberantă în plin soare, paradă ludică a faţadelor puternic colorate din Burano, lumină pură, abia întretăiată de câteva griuri, la amiază… O reuşită şi o generoasă invitaţie la regândirea caldă şi optimistă a lumii, expoziţia Culorile Mediteranei îşi aşteaptă, vreme de o lună, vizitatorii.

 

Amalia Lumei

Veneţia în acuarelă

» anul XXIII, 2012, nr. 10 (269)