ROMULUS VULPESCU

          Uniunea Scriitorilor din România şi Asociaţia Scriitorilor Bucureşti anunţă cu profundă durere dispariţia distinsului poet şi traducător Romulus Vulpescu. A încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani pe 18 septembrie 2012, lăsînd traduceri din literatura franceză imposibil de ocolit. Romulus Vulpescu s-a născut la Oradea în anul 1933. A urmat, la Bucureşti, şcoala primară la Sf. Andrei şi Liceul „Gh. Şincai“ (1948-1951), Facultatea de Filologie, Secţia limba şi literatura română, a Universităţii din Bucureşti, a absolvit-o în 1955. După absolvire, a lucrat ca redactor la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, la Editura pentru Literatură Universală, la revista Luceafărul, ca secretar literar şi director adjunct la Teatrul „Barbu Delavrancea“, muzeolog la Muzeul Literaturii Române şi în redacţia Manuscriptum. A fost secretar  al Uniunii Scriitorilor din România între anii 1973 şi 1989, apoi director al Teatrului Mic pînă în 1991. A fost senator în legislatura 1990-1992, apoi membru în CNA între 1994 şi 1998. Poemele sale de o rafinată tehnică a versificaţiei au fost culese în mai multe volume, dintre care emblematic este Arte & Meserie (1979). A tradus în chip remarcabil poezie de François Villon, Dante Alighieri, Charles d’Orléans, poeţi francezi ai Pleiadei. A tradus, de asemenea, din François Rabelais şi Alfred Jarry.
          Prin despărţirea de Romulus Vulpescu, literatura română şi lumea noastră literară suferă o ireparabilă pierdere.

***

In memoriam Romulus Vulpescu

» anul XXIII, 2012, nr. 9 (268)