Emil Botta … de la Dante la Eminescu, CD, Radio România, 2011.
          Prof. univ. dr. Titus Vîjeu, prefaţează antologia radiofonică a liricii magna înscrisă pe CD prin eseul „Vocea astrală“, esenţial pentru înţelegerea şi mai corecta situare a lui Emil Botta (15 septembrie 1911 - 24 iulie 1977) în galeria marilor artişti ai scenei româneşti. Totodată, intimitatea protagonistului care schimbă atâtea măşti, rămânând, însă, mereu, el însuşi, cu marea poezie, jucată pe scenă ori recitată pentru plăcerea anturajului privat, este pusă în lumina lunară a delicatelor alegeri ale poetului pe seama actorului. Scrisă atât pentru cunoscători, cât şi pentru publicul mai tânăr, care nu a avut şansa de a-l prinde în viaţă pe marele actor, prezentarea lui Titus Vîjeu se citeşte empatic, cu emoţie.
          Discul a fost pregătit în cadrul programului sistematic de „Valorificare a Patrimoniului Radio România“, de către redactorii Lavinia Ivaşcu şi Maria-Elena Negoescu, realizator-coordonatorul Horia Pop, analistul media Gilda Rădulescu şi documentarista Laura Vezeteu, Marilena Barabaş asigurând, în 2011, masteringul.
          În cuprinsul discului, celebrul actor şi poet recită cântul al V-lea din „Infernul“ lui Dante Alighieri, în traducerea lui George Murnu (înregistrat în 1971), un fragment din „Hamlet“ de William Shakespeare, tradus de Vladimir Streinu, „Craiul ielelor“ de J.W. von Goethe (recitat în 1967), „La belle dame sans merci“ de John Keats, tălmăcită de G. Murnu (1968), „Declaraţie“ de Heinrich Heine (1967), „Cugetările sărmanului Dionis“ de Mihai Eminescu (1969), „Ciobănaşul“ din antologia Flori alese de Ovid Densusianu şi un fragment din „Mioriţa“ (ambele înregistrate în 1971). Selecţia îl surprinde pe Emil Botta la apogeul carierei sale interpretative, între 1967 şi 1971, perioadă care, în istoria României a coincis şi cu aşa-numita relaxare ideologică de după dictatura lui Gh. Gheorghiu-Dej şi dinainte de dictatura lui Nicolae Ceauşescu. Pe ultima, Botta nu avea să o mai trăiască, săvârşindu-se din viaţă în 1977.
          Rostită romantic, cu tremur în glas şi vibrant, marea poezie traversată de vocea actorului şi selectată cu sensibilitatea empatică a poetului devine o aventură a cunoaşterii şi o vibrantă experienţă pentru orice ascultător care îndrăgeşte performanţa în artă.  (Amalia Lumei)

Amalia Lumei

Emil Botta … de la Dante la Eminescu

» anul XXIII, 2012, nr. 7 (266)