Valentin Parnah (1891-1951)


În fine, după război
se deschid barurile

1

Formula
Inexistentelor ştiinţe
Exploziile mişcării lumii. Orchestra
Struni tremuriciul supliciilor!
Ciudate dansuri! Răsuceşte
Vrafurile de note răpăitoare şi înot
Îndrăgostindu-te de această răguşeală
Şlefuieşte-te conduce ajustează
Alura negroidului!
După 8 terţine orchestra-i întreruptă amuţeşte
Însă măsura e prelungită. Se zbate exact
Seaca şi dulceaga pocnitură
Ultima lovitură fatală dând-o
Huruitoarea-trosnitoarea.


2

Aruncă
Tropot
Se repezi lumea rănind
Rag-Time
Snop
De crocante fărâmicioase orbitoare
Explozive sincope
Dirijorul!
Strigăt de ogari entuziasmaţi!
Dă-le drumul!
Scuturăturile haitelor
Încheia-vom dănţuitor
Cu pagube, cu boleşniţe!

Jazz-band II

                          Lui Lado Gudiaşvili

Noi de jazz furăm lipsiţi.
O, coşciuge! Dintr-odată – după
Îndelung coşmar de lungi tăceri
Cu frenezie respirară
Cratiţele zdruncinate.

Ciudăţeniile acusticelor sisteme!
Pe vergele gonguri tresăltau,
Se răsuceau răguşite huruitoare,
Alergări şi goane imposibil de
Îmblânzit... Maestru în răspărul cu
Ştiutele armonii!
În acord cu vânzoleala şi tremuriciul.
Dos încordat ca arcul de ceas
Şi jocul de umeri în toi
De negroide orgii.
Şi capul între umeri înşurubându-şi,
Din când în când îl lasă iar să iasă.
La zbaterea viperelor
Se-mpiedică, şezând. Ţipăt acut,
Cârligul braţului îndoit,
Pneumatică tragere la ţintă...

(1922)


Traducere şi antologie de
Leo Butnaru

 

Valentin Parnah

În fine, după război se deschid barurile

» anul XXIII, 2012, nr. 7 (266)